Laatste update 19:47
90

Comey noemt Trump meerdere malen een leugenaar

Voormalig FBI-directeur James Comey legt een verklaring af aan de speciale senaatscommissie over zijn ontslag. Comey ging gelijk van start met een uithaal naar president Trump. Volgens hem verbaasde zijn ontslag hem enorm. De redenen die Trump noemde om hem te ontslaan waren volgen Comey ‘leugens’. ‘De regering probeerde mij in diskrediet te brengen’ zegt Comey.

De oud FBI-directeur zegt geen enkele twijfel te hebben dat Rusland heeft geprobeerd om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Hij antwoordt echter kort ‘nee’ op de vraag of Trump hem gevraagd heeft zijn onderzoek naar de inmenging te stoppen.

In de rest van het verhoor zal hij meer uit de doeken doen over de omstreden geheime gesprekken die hij gevoerd heeft met Donald Trump over het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging in de afgelopen Amerikaanse verkiezingen. In de geschreven verklaring die Comey gisteren openbaarde, komt naar voren dat Trump het onderzoek mogelijk tegengewerkt heeft.

De belangrijkste vraag van de hoorzitting is dan ook of de Amerikaanse president Trump de rechtsgang probeerde te belemmeren. Dit zou grond zijn om Trump af te zetten. Comey heeft al zijn gesprekken met Trump vastgelegd op memo’s. Op de vraag waarom hij dat deed antwoord Comey: ‘Ik was oprecht bezorgd dat hij zou liegen over onze bijeenkomst.’

Het hele verhoor is hier te volgen:

De schriftelijke verklaring van Comey is hier in zijn volledigheid te lezen.

Update 17.07

Comey zegt ‘verbijsterd’ te zijn geweest toen Trump hem vroeg om zijn adviseur Flynn in het FBI-onderzoek vrijuit te laten gaan. Democraat Dianne Feinstein vroeg hem waarom hij niet krachtiger reageerde tegen Trump en hem uitlegde dat hij dat nooit zou kunnen doen. ‘Misschien had ik anders gereageerd bij een volgende keer’, zei Comey.

Comey zegt dat hij Trump zelf heeft zien zeggen dat Rusland een rol heeft gespeeld in zijn ontslag. Trump verwees op twitter naar mogelijke opnames die hij gemaakt zou hebben van de gesprekken. Comey reageerd: ‘Lordy, I hope so.’

Update 18.12

Comey zegt dat hij geen twijfel heeft over het feit dat de Russen geprobeerd hebben om invloed uit te oefenen op de Amerikaanse verkiezingen: ‘Ze deden het doelgericht. Ze deden het geraffineerd. Ze deden het met overweldigende technische inspanningen’. Ook twijfelt Comey er niet aan Rusland zal blijven proberen invloed uit te oefenen op toekomstige verkiezingen in de Verenigde Staten, of in andere landen.

Update 18.47 

Comey heeft de Amerikaanse president inmiddels vijf keer een leugenaar genoemd. Tijdens zijn openingsrede, over de opmerkingen van Trump dat Comey onpopulair zou zijn en dat de FBI onder hem slecht georganiseerd en chaotisch zou zijn. ‘Dat waren leugens. Simpel.’ Daarnaast zei hij de noodzaak te voelen om gedetailleerde verslagen bij te houden van alle gesprekken die hij voerde met Trump, omdat hij dacht dat Trump zou kunnen liegen over de besprekingen die ze hadden.

Vervolgens zei hij nog drie keer dat Trump gelogen had. Over het feit dat de president gevraagd zou hebben of hij aan kon blijven als FBI-directeur. Over of Comey hem ooit uit zichzelf gebeld zou gebeld zou hebben. En toen hij ‘Nee, nee. Volgende vraag’ antwoordde toen hem gevraagd werd of hij Comey gevraagd had om het onderzoek naar Flynn te staken.

De voormalige directeur van de FBI noemt de zittende president van de Verenigde Staten nu officieel meerdere malen een leugenaar. Dit is hoogst ongebruikelijk in de Amerikaanse politiek. Een woordvoerder van het Witte Huis reageert als volgt: ‘Ik kan met zekerheid zeggen dat de president geen leugenaar is en ben eerlijk gezegd beledigd door de vraag.’

Update 19.40

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, neemt het op voor Donald Trump.  De Amerikaanse president zou gewoon nog een beetje groen zijn:

Dit bericht wordt aangevuld als er meer nieuws is.

Geef een reactie

Laatste reacties (90)