2

Compensatie voor hogere energiekosten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Om de armoede op de Caribische gemeenten tegen te gaan gaat het kabinet de uitkeringen en basispensioenen verhogen op die eilanden. Per 1 januari 2019 moet het een en ander ingaan. Naast meer geld komt er ook een pakket aan maatregelen om de werkgelegenheid te verbeteren. Staatssecretaris Van Ark zei het volgende:

‘Door de uitkeringen te verhogen voor de mensen die geen baan hebben of die al met pensioen zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba willen we er aan bijdragen dat het voor hen beter te doen is om de dagelijkse boodschappen en de huur te betalen,’ zegt staatssecretaris Van Ark. Uit een onderzoek van adviesbureau Regioplan blijkt dat maar liefst veertig procent van de ondervraagde huishoudens schulden heeft en maar moeilijk rond kan komen. Volgens bronnen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is dit het gevolg van een eerder dit jaar ingevoerde nieuwe tarievenstructuur voor water en elektriciteit, waardoor de prijzen fors zijn gestegen.

Caribisch Netwerk schrijft hierover:

‘Het Bestuurscollege heeft een protestbrief naar Den Haag gestuurd om aandacht te vragen voor de gevolgen van het nieuwe stelsel. Gedeputeerde Ibi Martis zegt dat niet alleen consumenten worden getroffen, maar ook de economie: ‘Het toerisme zal duurder worden, want voor de hotelsector worden de tarieven ook fors hoger. Investeerders worden zo afgeschrikt.’

De respondenten uit het onderzoek van Regioplan zeggen voor het avondeten regelmatig een beroep te moeten doen op hulp van buren of familie. Omdat er nooit een sociaal minimum is vastgesteld, is twee jaar geleden besloten een onderzoek te doen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius om een ijkpunt vast te stellen. Op die manier kon een absoluut bestaansminimum worden vastgesteld waar nu de nieuwe uitkeringen en pensioenen op worden gebaseerd.

 

Geef een reactie

Laatste reacties (2)