271

CPB: Begrotingstekort naar 4,5 procent

Update: Economie doet het slechter dan verwacht ... VVD-leider: 'Nieuwe bezuinigingen zijn haalbaar' ... SP, PvdA en GroenLinks wil dat het kabinet de 3 procent eis EU laat varen

Het begrotingstekort stijgt in 2013 naar 4,5 procent als het beleid niet wordt veranderd. Dat heeft het CPB berekend.

De Volkskrant schrijft:

Die cijfers zullen in Den Haag hard aankomen. De vooruitzichten zijn slechter dan volgens de laatste ramingen werd verwacht. (…) Het kabinet had bij zijn aantreden de doelstelling om aan het einde van de regeerperiode het begrotingstekort zover mogelijk te hebben weggewerkt. In plaats daarvan loopt het tekort alleen maar op.

Update 15.30 uur

Patiëntenkoepel NPCF waakt er voor dat de patiënt niet opnieuw in de portemonnee geraakt wordt door de extra bezuinigingen die zijn aangekondigd. 

Wij willen dat elke cent in de zorg wordt besteed aan de juiste zorg voor de juiste mensen, nu en straks. Dat moet de inzet zijn, en daar mag niet aan getornd worden,” waarschuwt NPCF-directeur Wilna Wind.

Update 10.30 uur

Rutte noemt de CPB-cijfers ‘stevig’, maar benadrukt dat het ‘de nieuwe realiteit’ is.

We zullen de werkelijkheid samen onder ogen zien, dat hebben we ook afgesproken in het regeer- en gedoogakkoord”, aldus Rutte.

VVD-fractieleider Stef Blok zei dat de extra bezuinigingen ook haalbaar zijn. “Onze inzet is om tekorten terug te brengen en rekeningen doorschuiven helpt nooit”.

Het CDA meent dat de nieuwe ramingen van het CPB voor een grote financiele opgave zorgen. Wilders houdt zich met zijn uitspraken nog in een grijs gebied. Hij wil zich nog niet vastleggen op een bedrag.

De PvdA, GroenLinks en de SP vinden dat het kabinet de 3 procent eis van de Europese Unie moet loslaten. PvdA-fractievoorzitter Jeroen Dijsselbloem zegt dat Brussel van Nederland ook begrotingsevenwicht op de lange termijn eist.
D66-leider Alexander Pechtold hamert er op dat het kabinet flink moet gaan hervormen. Hij wil wel vasthouden aan de Europese regels. Arie slob, partleider van de ChristenUnie vindt dat herstel en werkgelegenheid de topprioriteit van het kabinet moeten hebben. 

Het CPB meldt in persbericht:

Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort (EMU saldo) in 2013 4,5 procent, ofwel 28 miljard euro bedraagt. De Nederlandse economie trekt na 2012 wel aan, te beginnen met een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 1¼ procent in 2013.

De economie ontwikkelt zich in 2012 slechter ten opzichte van de raming van afgelopen december. De belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in de ongunstige ontwikkeling van de economie in het vierde kwartaal van 2011. Daarbij is de gezinsconsumptie teruggelopen. Naast het lage consumentenvertrouwen is dit waarschijnlijk het gevolg van de verslechterde (pensioen-) vermogenspositie en dalende huizenprijzen. In 2012 is de inflatie 2¼procent en neemt de mediane koopkracht af met 1¾ procent.

Het geraamde tekort in 2013 is 4,5 procent bbp. Het EMU-criterium van 3 procent begrotingstekort wordt met 9 miljard overschreden. Bij ongewijzigd beleid is het tekort 4,1 procent bbp in 2014 en 3,3 procent in 2015. De werkloosheid loopt in 2013 waarschijnlijk op naar 6 procent, ofwel 545.000 personen.

Als gekeken wordt naar de gehele kabinetsperiode (2011-2015) dan komt de gemiddelde economische groei naar verwachting uit op 1 procent, terwijl er bij de start van het kabinet Rutte in 2010 met 1¼procent werd gerekend. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de recessie van eind 2011-begin 2012. Het groeiverlies wordt niet geheel goedgemaakt in latere jaren. Vooral daardoor komt het geraamde begrotingstekort in 2015 16 miljard hoger uit dan werd verwacht aan het begin van de kabinetsperiode.De staatsschuld stijgt tot 76 procent bbp in 2015.

Dit zijn de conceptcijfers voor het Centraal Economisch Plan 2012 (CEP), waarin de economische raming voor 2012 en 2013 wordt gegeven. Dit jaar wordt het CEP op verzoek van het kabinet aangevuld met een actualisatie van de economische verkenning voor de jaren 2014 en 2015. De vandaag vrijgegeven cijfers zijn voorlopig, want de raming kan de komende weken nog bewegen. De definitieve ramingen worden op dinsdag 20 maart gepresenteerd. 

(einde persbericht)

Geef een reactie

Laatste reacties (271)