80

CPB berekent: GroenLinks zorgt beter voor je geld dan de VVD

Het CPB presenteerde donderdag hun financiële doorberekening van de partijprogramma’s, om te zien wat het effect daarvan is op de economie. Slechts een aantal partijen hebben hun programma niet door laten berekenen; 50plus, PVV en Partij voor de Dieren deden niet mee.

Echt wat te kiezen
Alle partijen kiezen voor extra investeringen in de komende regeerperiode, wat een positief effect heeft op de economische groei. De partijen stellen alleen hele verschillende investeringen voor. Volgens het CPB is er daarom dit jaar ook ‘echt wat te kiezen’. SP en PvdA investeren bijvoorbeeld in zorg en sociale zekerheid. GroenLinks en D66 willen meer geld voor onderwijs. De VVD kiest voor lastenverlichting voor gezinnen, terwijl VNL en de christelijke partijen meer geld steken in defensie.

Staatskas
Wanneer er niets zou veranderen aan het beleid van het huidige kabinet in de komende vier jaar, zou er volgens de berekeningen van het CPB een begrotingsoverschot ontstaan van 0.9 procent van nationaal inkomen. Het CPB heeft vervolgens berekend wat de gevolgen van de voorgestelde beleidsmaatregelen zouden zijn op de staatsschuld. Daarin hebben  ze  meegerekend of het om uitgaven en maatregelen gaat die een positief effect hebben op de economie en zorgen voor extra inkomsten. Opvallend genoeg zouden in deze berekeningen DENK en GroenLinks uiteindelijk beter voor de staatskas zorgen dan partijen als VVD, het CDA en D66.

Inkomen
Ook laten de berekeningen van het CPB zien wat voor invloed de voorgestelde maatregelen hebben op inkomensongelijkheid. De plannen van SP, GroenLinks en PvdA zouden de inkomensverschillen het meeste laten dalen, terwijl de ongelijkheid bij VVD, CDA en VNL juist zou oplopen. Uitkeringsgerechtigden zouden er bij de VVD het hardste op achteruit gaan in koopkracht.

Lange termijn
GroenLinks, SP en DENK brengen de staatsschuld het meeste terug. Als de SP het voor het zeggen zou hebben zou de werkeloosheid het snelste dalen, maar op de lange termijn zouden hun plannen juist en negatief effect hebben op de werkgelegenheid. Ook zouden er in de toekomst dan meer bezuinigingen nodig zijn om de zorg, uitkeringen en de AOW te kunnen blijven betalen.

Bekijk hier de datavisualisatie en hier de webpublicatie van het CPB.

Geef een reactie

Laatste reacties (80)