432

CPB: VVD meer banen, PvdA meer inkomen

CPB rekent verkiezingsprogramma's door... Koopkracht stijgt bij PvdA en SP... SGP en CDA slechtst voor koopkracht... Werkgelegenheid stijgt meest bij GroenLinks, VVD en CDA... GroenLinks beste voor milieu... Bezuinigen op ambtenaren gaat niet lukken

Het CPB presenteert donderdagochtend zijn doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Volgens CPB-directeur Coen Teulings zijn er grote verschillen tussen de partijen en is er dus echt iets te kiezen.

Keuzes in Kaart
Door redactie Joop

De maatregelen die partijen willen treffen om de economie te versterken, zullen forse effecten hebben, zo blijkt uit de rapportage van het CPB. De val van het kabinet zorgde ervoor dat het CPB weinig tijd had om te werk te gaan. Daardoor is volgens CPB-directeur Coen Teulings alleen een “overall beeld” van de koopkrachteffecten geschetst. Dat schrijft het NRC Handelsblad.

Teulings sprak vanmorgen op de persconferentie van een “ingewikkelde uitgangssituatie” door de economische crisis en de levensverwachting die “sneller stijgt dan we vier jaar geleden voor mogelijk hebben gehouden.”

Van de huidige Tweede Kamer hebben alleen Trots op Nederland van Rita Verdonk en de Partij voor de Dieren het programma niet laten doorrekenen.

Koopkracht
Bij bijna alle partijen gaat de koopkracht de komede vier jaar omlaag. Alleen SP en, in mindere mate, PvdA leveren een verbetering in de koopkracht op.
De koopkracht lijdt het meest in het programma van de SGP: alle huishoudens gaan er samen in vier jaar tijd 8 miljard euro op achteruit, in vergelijking met de situatie dat er niets zou gebeuren. Bij het CDA is dat 3,5 miljard euro koopkrachtdaling, bij D66 en de ChristenUnie rond de 3 miljard. Dat meldt de Volkskrant.

De PvdA zorgt voor een totale koopkrachtstijging van een kwart miljard, de SP gaat voor 1,25 miljard. Per saldo ontzien VVD en CDA vooral de hogere inkomens. PvdA belast de lagere inkomens het minst en de SP geeft ze zelfs wat extra.

Werkgelegenheid
De programma’s van de VVD en GroenLinks leveren de meeste banen op. Die van de SP en de PVV de minste.

Groen
GroenLinks, PvdA en ChristenUnie scoren goed op het onderdeel natuur en milieu. GroenLinks reduceert de meeste uitstoot van CO2, met 63 megaton in 2020. De ChristenUnie en de PvdA brengen de uitstoot terug met respectievelijk 38 en 44 megaton. De VVD en PVV doen het minst aan natuur en milieu. De VVD voorziet vooral in meer asfalt.

Ambtenarenapparaat
Vrijwel alle partijen willen rond de drie miljard per jaar besparen op het bestuur van Nederland. Dat komt neer op zo’n 25 procent minder ambtenaren, rekende CPB-directeur Coen Teulings voor. “We betwijfelen of dat helemaal haalbaar is.”

Volgens Teulings is in het verleden gebleken dat plannen om het aantal ambtenaren te verminderen, nooit helemaal werkelijkheid worden. Ook het huidige kabinet is er niet in geslaagd de overheid zoveel kleiner te maken als was gepland. Dat meldt Trouw.

Reacties
De politieke partijen hebben blij gereageerd op de doorrekening van het CPB. Ze voelen zich stuk voor stuk gesterkt in hun keuzes.

PvdA-lijsttrekker Job Cohen:

We creëren als Partij van de Arbeid niet de meeste banen, maar wel de beste. VVD bereikt de groei in werkgelegenheid vooral door te schrappen in uitkeringen. Dat betekent dat mensen heel snel uit de WW gezet worden. Veel mensen zullen daardoor slecht betaalde baantjes onder hun niveau moet accepteren of zelfs meer dan een baan moeten nemen. Zo creëer je een klasse van working poor.

Update 23 mei: De kiezer lijkt niet bijster onder de indruk van de CPB-cijfers. Eenderde geeft aan geen waarde te hechten aan de doorbereking en 46 procent een beetje waarde. Slecht 18 procent hecht veel waarde aan de doorberekening van het CPB. De relativiteit van de cijfers komt tot uitdrukking bij de fileaanpak. Op de vraag welke partij dit het beste aanpakt scoort de VVD met 25 procent het hoogst, terwijl het CPB de VVD-aanpak van de files als het minst effectief beoordeelde. GroenLinks, door het CPB als beste filebestrijder gemarkeerd, moet het evenals het CDA met 8 procent doen. In een reactie zegt Maurice de Hond:

Uit het antwoord rondom de files blijkt dat velen tijdens de verkiezingscampagne vooral worden bevestigd in hun mening die ze al hadden en niet door de cijfers zelf worden beïnvloed.

Lees alle reacties van de politiek leiders bij de Volkskrant.

Kijk hier voor de hoofdlijnen van het CPB-rapport.

De persconferentie was live te volgen bij de NOS, op Nederland 1, en op Politiek24.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (432)