80

Cramer: VN lopen op laatste benen

"Verenigde Naties niet in staat om grote problemen, zoals klimaatprobleem, op te lossen... Veranderde machtsverhoudingen maken consensus onmogelijk... Olieproducerende landen gooiden in Kopenhagen zand in de machine.. Tijd om in andere verbanden afspraken te maken"

Minister Jacqueline Cramer van Mileu verwacht geen oplossing van het klimaatprobleem van de Verenigde Naties. De veranderde machtsverhoudingen maken het volgens de minister onmogelijk om met alle 193 landen tot overeenstemming te komen. Dit is volgens Cramer wel gebleken op de klimaattop in Kopenhagen, die is geëindigd met een akkoord waarin geen concrete toezeggingen zijn vastgelegd en waar ook niet alle deelnemende landen voor hebben getekend. De Minister zei dit zondag in het programma Buitenhof.


Door redactie Joop

Volgens Cramer was er in Kopenhagen onder het overgrote deel van de landen op hoofdlijnen consensus over de aard en oplossingen voor het klimaatprobleem, maar lag een klein aantal landen uiteindelijk dwars om verschillenden redenen. De minister heeft zich in het bijzonder geërgerd aan de houding van de olieproducerende landen. “Dat was soms letterlijk het bloed onder de nagels. Ze gooiden gewoon hun zand in de machine, omdat zij willen doorgaan met olie produceren en geld verdienen”, aldus de minister.

Een oplossing is volgens de minister om in andere verbanden afspraken te maken. “We moeten blijven proberen om in ieder geval de Westerse wereld te verenigen”, zegt Cramer. “Daarnaast is ook het akkoord tussen de VS en China belangrijk.”

Op de top in Kopenhagen hebben de Amerikaanse president Barack Obama en de Chinese premier Wen Jiabao apart overlegd. 

In Nederland zei de minsiter toe te willen werken naar twintig procent duurzame energie in 2020. Dit moet bereikt worden door initiatieven om op een duurzame energie op te wekken voorrang te geven en te financieren.  

Buitenhof

Geef een reactie

Laatste reacties (80)