24

CZ legt zorgverleners zwijgen op

Zorgverleners mogen zich niet negatief uitlaten over de zorgverzekeraar aan derden

Zorgverleners die een contract hebben met zorgverzekeraar CZ mogen zich niet negatief over deze zorgverzekeraar uitlaten. Doen ze dat toch, dan wordt de overeenkomst opgezegd, niet verlengd of niet gesloten.

Updates onderaan

Dat meldt nu.nl maandagmiddag. De site kreeg inzage in de inkoopvoorwaarden van CZ. In die inkoopvoorwaarden staat een hoofdstuk met daarin onder andere de tekst:

De zorgaanbieder onthoudt zich van negatieve uitlatingen tegen derden (waaronder maar niet uitsluitend verzekerden) ten aanzien van (de totstandkoming van) de overeenkomst met CZ. In geval van genoemde negatieve uitlatingen behoudt CZ zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of een nieuwe of vervolgovereenkomst te weigeren.

Volgens een woordvoerder van CZ wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend en wordt de passage te zwaar genomen. Daarbij laat ze weten dat de tekst vooral is geschreven voor de geestelijke gezondheidszorg. Maar ook dan roept het fragment vragen op.
Volgens een betrokken zorgaanbieder laat de tekst duidelijk zien dat er geen sprake is van een gelijkwaardige relatie tussen contractpartners:

Zorgaanbieders moeten wel akkoord gaan met alles wat verzekeraars opleggen, anders kunnen zij hun patiënten niet meer helpen. Het is ‘tekenen bij het kruisje’.

Volgens de woordvoerder van CZ wilde de verzekeringsmaatschappij vooral uitstralen dat ze de samenwerking met een zorgverlener aangaan en je ‘het overleg zoekt als er problemen zijn’. Het bedrijf heeft laten weten de regel opnieuw te zullen bekijken. Lees het verhaal op nu.nl

Update 17:40:

Het Nederlands Dagblad meldt dat CZ de passage over imagoschade in de inkoopvoorwaarden gaat verwijderen. De clausule kan verkeerd worden uitgelegd en wordt daarom geschrapt.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)