51

D66-denkers: ‘Tijd voor een kabinet van sociale rechtvaardigheid’

“Het is tijd voor een kabinet van sociale rechtvaardigheid. In zo’n kabinet moet D66 samenwerken met partijen die Nederland sociaal willen vernieuwen.” Dat zeggen de D66-denkers Coen Brummer en Daniël Boomsma in de podcast Betrouwbare Bronnen.

“Het nieuwe kabinet moet een agenda opstellen om de tweedeling in de samenleving te verminderen”, zegt Brummer, directeur van de mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Hij wijst erop, dat in Nederland steeds vaker mensen buiten de boot vallen. Er is een tweedeling tussen een kapitaalarm ‘precariaat’ en een groep onzekere werkenden aan de ene kant, en een kapitaalkrachtige, gevestigde bovenlaag aan de andere kant. “Hebben jouw ouders hoger onderwijs genoten, dan is de kans groot dat jij eindigt in een koopwoning met een vast contract en dat je acht jaar langer leeft.”

Volgens Brummer heeft de hervormingsagenda van D66 in de Paarse kabinetten en later ook door de financiële crisis te veel een ‘neoliberaal tintje’ gekregen. “Terwijl die hervormingsagenda ging over het verschil verkleinen tussen insiders en outsiders en het vergroten van kansen.”

Brummer schreef met Daniël Boomsma ‘De canon van het sociaal-liberalisme’. Ze ontdekten dat voorgangers van D66 altijd veel aandacht hadden voor sociale hervormingen. “In 1897 trad het liberale kabinet-Pierson aan. Dat werd het kabinet der sociale rechtvaardigheid genoemd”, zegt Boomsma. “Het erfrecht moest op de schop, de arbeidersklasse moest veel meer voorzieningen krijgen om uit de achtergestelde positie te komen. In het Nederland van nu heb je ook een onderlaag: de werkende armen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau schrijft daar rapport na rapport over.”

Brummer vindt dat D66 een ‘serieuze visie’ moet ontwikkelen ‘op wat publiek en wat privaat is en wie vervolgens de zeggenschap heeft over dat publieke deel’. In de Paarse kabinetten zijn overheidsdiensten te gemakkelijk geprivatiseerd, meent hij. Ook moet de politiek beslissingen minder vaak uitbesteden. “Het klimaat is ongelooflijk belangrijk, maar het beleid is op een heel polderachtige manier gerealiseerd via klimaattafels, terwijl het eerste écht inhoudelijke Kamerdebat nog moet plaatsvinden.”

In maart van dit jaar (in de Kerdijklezing) zei ook fractievoorzitter Rob Jetten dat D66 een socialer gezicht moet krijgen.

Lees ook Francisco van Jole: Kapitein Rob Jetten kiest een nieuwe koers

cc-foto: Sebastiaan ter Burg

Geef een reactie

Laatste reacties (51)