7

D66: Kabinet moet leegstand aanpakken

D66-Kamerlid Kees Verhoef: Bestaande gebouwen anders gebruiken, gemeenten laten controleren door provincie, kantoren hergebruiken

D66 wil dat minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur & Milieu) een offensief start tegen de toenemende leegstand van kantoren. Volgens Kamerlid Kees Verhoeven moet aantrekkelijker worden om bestaande gebouwen een andere bestemming te geven. Gemeenten moeten door provincies worden gecorrigeerd. Tot slot moet het makkelijker worden om lege kantoren opnieuw te gebruiken.

Verhoeven wil dit na het reces zo snel mogelijk in een debat met de minister aan de orde stellen. Op de website van de partij schrijft hij: 

Van de 47 miljoen vierkante meter kantoren staat inmiddels 6.5 miljoen vierkante meter leeg. (…) De afgelopen jaren is vooral gebouwd vanuit de commerciële behoefte van projectontwikkelaars, zonder te kijken naar de daadwerkelijke vraag vanuit werknemers, ondernemers en bedrijven. (…) D66 wil de leegstandproblematiek langs drie wegen bestrijden. Allereerst moet het transformeren van bestaande bouw aantrekkelijker worden dan gronduitgifte met nieuwbouw. Ten tweede moeten provincies als regionale regisseurs de bevoegdheid krijgen om gemeenten te corrigeren door -op basis van een provinciale structuurvisie- projecten bij te stellen of af te keuren. Tot slot moet het hergebruik van lege kantoren makkelijker worden. 

Geef een reactie

Laatste reacties (7)