24

D66 wil online colleges

D66: Hogescholen en universiteiten moeten meer op het internet doen

D66 pleit voor meer online colleges van hogescholen of universiteiten. Het is mondjesmaat al mogelijk om colleges online te volgen, maar het mag van D66 wel een onsje meer zijn. D66-Kamerlid Paul van Meenen wil dat minister Jet Bussemaker er alles aan gaat doen om deze ontwikkeling in een stroomversnelling te brengen.


Van Meenen:

“Er gebeurt al heel veel, er zijn talloze instellingen mee bezig. Maar het is mij allemaal toch nog wat te bescheiden. We moeten dit soort initiatieven zo veel mogelijk de ruimte geven, want het maakt het onderwijs heel toegankelijk.

De zogeheten Massive Online Open Courses veranderen volgens D66 de hele toekomst van het onderwijs. Hoewel het voornamelijk grote Amerikaanse universiteiten zijn als Harvard die filmpjes met colleges vrij toegankelijk maken, ligt hier voor de Nederlandse onderwijsinstellingen zeker ook een kans. “Zeker omdat de overheid veel onderzoek financiert, moet de basishouding zijn dat de opgedane kennis moet worden gedeeld”, aldus Van Meenen.

Daarnaast pleit D66 ervoor dat ook publicaties van onderzoeken meer openbaar worden gemaakt. Resultaten moeten makkelijker toegankelijk zijn. Nu is dat nog moeilijk omdat wetenschappelijke tijdschriften vaak eisen dat de resultaten enkel bij hen worden gepubliceerd.

In januari pleitte hoogleraar Jan Derksen nog voor een fusie tussen universiteiten en het internet. Derksen is hoogleraar klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij zei het gehad te hebben met ‘gapende, etende en pratende’ studenten. Een aantal citaten:

Studenten worden steeds meer gepamperd met ‘competentiegericht onderwijs’ en ‘leerdoelen’. Zelf noemen ze dit kleuterbouwwerk al ‘school’. En gelijk hebben ze, want de universiteit is veel te schools geworden…”

“Geef studenten de vrijheid om hun eigen interesses na te jagen. Colleges kunnen het internet op. Toetsen kunnen ook online worden afgenomen. Leuke bijkomstigheid is dat er flink kan worden bezuinigd op managers en gebouwen.

Vanaf september gaat een aantal hoogleraren van Nederlandse universiteiten gratis colleges geven op het internet. Deze zullen hier te volgen zijn.

Lees ook op Joop: Dit smaakt naar meer!

cc-foto: UTC Library

Geef een reactie

Laatste reacties (24)