15

D66 wil snel einde aan subsidies fossiele brandstoffen

Europarlementariër Gerbrandy vraagt overzicht van alle subsidies

Europarlementslid Gerben Jan Gerbrandy (D66) wil van de Europese Commissie weten per wanneer er een einde komt aan de subsidies op fossiele brandstoffen. Hij heeft hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld.

Dat meldt Vroege Vogels. Kandidaat Eurocommissaris Hedegaard voor Klimaat heeft tijdens de hoorzitting op 15 januari gezegd tegen subsidiëring van productie en het gebruik van fossiele brandstoffen te zijn. “Dat is mooi,”, zegt Gerbrandy, “maar ik wil wel boter bij de vis. De Europese Commissie moet mij aangeven wat het tijdschema is voor afbouw van deze subsidies.”

Wereldwijd wordt fossiele energie nog steeds met honderden miljarden Euro’s gesubsidieerd. Dat versterkt de klimaatverandering en belemmert duurzame ontwikkeling, een belangrijk thema voor D66.

Gerbrandy maakt meteen van de gelegenheid gebruik om de Commissie te vragen naar een compleet overzicht van Europese subsidies die aan het gebruik of productie van fossiele brandstoffen worden gegeven. Ook wil hij een lijst van brandstoffen die zijn uitgesloten van BTW. “Over kerosine bijvoorbeeld wordt geen accijns geheven.”

Tot slot wil de sociaal-liberaal weten hoe de Europese Commissie erop gaat aansturen dat de subsidies ook in alle EU-lidstaten wordt afgebouwd.

Flickr cc foto: zpeckler

Geef een reactie

Laatste reacties (15)