20

Das&Boom roept op tot lekken van geheime documenten

Natuurbeschermingsorganisatie richt WikiLeaks-achtige website op, in de strijd tegen het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker

Natuurbeschermingsorganisatie Das&Boom roept ambtenaren op vertrouwelijke plannen, rapporten en brieven te lekken. De documenten kunnen gepubliceerd worden op de daarvoor speciaal in het leven geroepen website blekerleaks.nl. Das&Boom wil breken met de geheimzinnigheid rondom het natuurbeleid van het kabinet en wil daarom alle dossiers in kunnen zien.

Een woordvoerder van Das&Boom:

Wij willen zo veel mogelijk openheid in de discussie over bezuinigingen op natuur en het ministerie van Landbouw wil die niet geven. Wij willen een transparant proces en zullen de dossiers die ons kunnen helpen tegen de staat, gebruiken als procesmateriaal.

De organisatie vecht de bezuinigingen op natuur en milieu door kabinet-Rutte via het Europese Hof aan. De bezuinigingen zouden namelijk in strijd zijn met internationale verdragen, maar wat de plannen van het kabinet daadwerkelijk zijn blijft vaag. “Zowel Bleker als Schultz weigert op schriftelijke verzoeken om toelichting en opheldering te reageren”, aldus Das&Boom.

Op de website schrijven ze:

Dit kabinet, in casu staatssecretaris Henk Bleker, voert een desastreus natuurbeleid. Wij van Das&Boom gaan dit juridisch aanvechten. Uw hulp is daarbij zeer welkom. We zijn op zoek naar documenten die ons kunnen ondersteunen in de rechtszaak […] Das&Boom heeft (meermaals) aan staatssecretaris Bleker en minister Schultz van Haegen om openheid van zaken gevraagd. We kregen echter nog niet eens een ontvangstbevestiging. Daarom een expliciete oproep aan werkgroepen, denktanks en dergelijke, die onder het bewind van dhr. Bleker en mevrouw Schultz van Haegen werken aan structuurvisies op het gebied van de ruimtelijke ordening en planning als mede de herijking van de EHS, ons ter zake doende documenten toe te sturen.

AD: Das&Boom: lek geheime natuurdocumenten

Geef een reactie

Laatste reacties (20)