37

De gevangenen van gebouw vier

ZEMBLA: De Inspectie voor de Sanctietoepassing bevestigt dat de luchtkwaliteit in het gebouw niet in orde is en dat de gedetineerden gezondheidsproblemen hebben

Hoe gaan we in Nederland om met vreemdelingen die ons land moeten verlaten? ZEMBLA onderzoekt wat er gebeurt achter de muren van de vreemdelingenbewaring, waar de camera niet welkom is. In gebouw vier van detentiecentrum Rotterdam hebben asielzoekers veel medische klachten als gevolg van een slecht ventilatiesysteem. Tot nu toe zijn er geen maatregelen getroffen.


De gevangenen van detentiecentrum Rotterdam kwamen afgelopen zomer in opstand. De opgesloten vreemdelingen protesteren tegen hun uitzichtloze situatie en het strenge gevangenisregime. Ze hebben geen strafbaar feit gepleegd maar zitten in een cel waarvan de deur om vijf uur ’s avonds op slot gaat tot de volgende ochtend acht uur. Ze voelen zich behandeld als criminelen.

Het protest wordt de kop ingedrukt, maar de klachten worden niet minder. Ook in andere detentiecentra melden vreemdelingen ernstige problemen als gevolg van gebrekkige medische zorg en slechte detentieomstandigheden.

De Vereniging van Asieladvocaten en -Juristen Nederland heeft deze week namens haar cliënten in detentiecentrum Zeist de Staat der Nederlanden gedagvaard. Door een falend ventilatiesysteem in gebouw 4 worden de opgesloten vreemdelingen ziek. De asieladvocaten eisen dat die afdeling gesloten wordt. De Inspectie voor de Sanctietoepassing, onderdeel van het ministerie van Justitie, bevestigt in ZEMBLA dat de luchtkwaliteit in het gebouw niet in orde is en dat de gedetineerden gezondheidsproblemen hebben. De Inspectie vindt dat er acuut maatregelen moeten worden genomen om de problemen aan te pakken.

Inspecteur B. van der Linden houdt toezicht op de kwaliteit van de detentieomstandigheden. Volgens Van der Linden bevestigen artsen van het detentiecentrum dat er gezondheidsklachten zijn die ‘serieus moeten worden genomen’. Zes cliënten van vreemdelingenadvocaat F. Verbaas hebben ademhalingsproblemen, huiduitslag en hoofdpijn.

In 2010 stelt Van der Linden het ministerie van Justitie al op de hoogte van de  gezondheidsproblemen door de slechte luchtkwaliteit. In 2011 herhaalde hij zijn zorgen. Staatssecretaris Teeven van Justitie belooft in juli 2011 maatregelen te treffen. Volgens inspecteur Van der Linden zijn de problemen niet verholpen, zo zegt hij in ZEMBLA:

De situatie is niet verbeterd, in tegendeel, het is er zelfs op achteruit gegaan.

Joost den Otter, arts en voormalig medisch adviseur van het ministerie van Justitie, reageert in ZEMBLA:

Als de Inspectie zegt dat het erger is geworden, dan is er wat mij betreft maar één oplossing: gebouw dicht doen, totdat de luchtkwaliteit voldoet aan de eisen die we daarover hebben afgesproken.

In gebouw 4 verblijven 292 vreemdelingen.

De gevangenen van gebouw 4′ vrijdag 20 januari om 21.20 bij de VARA op Nederland 2

Geef een reactie

Laatste reacties (37)