186

De Hond peilt: Heftige electorale schommelingen

VVD-achterban niet blij met lenteakkoord ... Dibi kost GroenLinks zetels ... PvdA en PVV profiteren ... Geen meerderheid voor 'Kunduz-coalitie' ... Europa en euro zullen belangrijke rol spelen op 12 september

De laatste zes weken zijn de electorale verschuivingen heftiger dan de periode ervoor. Dat schrijft Maurice de Hond na zijn wekelijkse peiling van het Nederlandse politieke humeur. De peiling van vandaag verschilt fors van die van de vorige week. Twee factoren zijn daar verantwoordelijk voor: het bekend worden van de details van het Lente-akkoord, en de gebeurtenissen rondom de lijsttrekkersverkiezingen, deze week met name dei van Groen Links. (Zowel op vrijdag als zaterdag zijn meer dan 3000 personen ondervraagd).

De Hond peilt:

De VVD zit inmiddels in een electoraal zwakke periode. Een deel van de VVD-kiezers is niet al te blij met het Lente-Akkoord. Daarom daalt de VVD naar 25 zetels. Voor het laatst haalde de VVD deze score toen er onderhandeld werd in de zomer van 2010 over PaarsPlus. Het CDA is deze week niet verder gestegen en blijft op 15 zetels staan. Het verlies van de VVD komt vooral de PVV ten goede. 

De ontwikkelingen rondom de mogelijke kandidatuur van Tofik Dibi binnen Groen Links kost deze partij nu veel kiezers. Bij de peiling van zaterdag staat deze partij op 4 zetels, 3 minder dan vorige week. De laagste score, die sinds de vorming van Groen Links in 1989 is vastgesteld. Slechts 30% van de kiezers uit 2010 geven nu op deze partij weer te stemmen. (Eerder deze week stond Groen Links nog op 7 zetels). 

PvdA en PVV profiteren van de electorale ontwikkelingen van deze week. Beide partijen stijgen 3 zetels naar 23 zetels. Daarmee staan ze maar 2 zetels lager dan de VVD. (3 maanden geleden lag de PvdA 19 zetels achter op de VVD). De PvdA profiteert van de negatieve reacties op de inhoud van het Lente-akkoord en de problemen bij Groen Links. De PVV profiteert ook over de ontwikkelingen in Europa en rondom de ESM-ratificatie. (Over beide onderwerpen treft u een
apart onderzoek aan op Peil.nl). 

Geen enkele van de 5 voorgelegde coalities haalt op dit moment meer dan 75 zetels. De Kunduz-coalitie daalt deze week van 73 naar 67 zetels. Links (SP, PvdA, Groen Links, D66) staat nog het hoogst met 73 zetels. Dat laat zien dat het de grote vraag wordt of er na de verkiezingen een stabiele coalitie te vormen is van meer dan 75 zetels en zelfs als er een coalitie gevormd kan worden is de kans groot dat het (wederom) amper meer dan 75 zetels zal hebben.

Nu de details van het Lente-akkoord uitgewerkt zijn/bekend zijn geworden is het aandeel kiezers dat positief is over het akkoord verder gedaald.  Was direct na het sluiten rond de 50% positief en 30% negatief over het akkoord, inmiddels is het andersom. De grootste daling zien we bij de VVD-kiezers (positief: van 73% naar 42%). Ook bij dit onderwerp is weer heel goed te zien hoe groot het verschil in oordeel is tussen mensen van hogere en lagere opleiding: Onder de mensen met een hoge opleiding is 31% negatief over het akkoord en onder de mensen met een lage opleiding 71%. 

Europa en de euro gaan een belangrijke rol spelen bij de verkiezingen, zowel door de ontwikkelingen in Griekenland en Spanje als door het feit dat de PVV dit onderwerp als centraal thema in de verkiezingen zal gebruiken.
De eerste aanzet is deze week al gegeven bij de discussie over de ESM-ratificatie. Uit dat onderzoek blijkt dat er nogal verdeeld over dit onderwerp wordt gedacht. Kiezers van PVV en SP zijn er erg op tegen. Kiezers van D66 en Groen Links duidelijk voor. De VVD-kiezers zijn verdeeld.  46% van de kiezers vinden het verkeerd dat deze ratificatie niet over de verkiezingen wordt getild.  Hier zien we een duidelijke verdeeldheid onder de kiezers van VVD, CDA en PvdA. 

Ook uit deze uitslagen is goed op te maken dat Europa en de Euro een belangrijke rol op 12 september zal spelen. Zeker als de ontwikkelingen in Europa (Griekenland en Spanje met name) blijven verlopen, zoals ze de laatste tijd hebben gedaan (om nog niet te spreken over een mogelijk uittreden van Griekenland uit de euro).

Synovate peilt
Ook Synovate peilt deze week soortgelijke bewegingen in het electorale landschap. De VVD-achterban is niet blij met het vijfpartijenakkoord, GroenLinks is verdeeld over deze samenwerking. Pvda en PVV groeien ter linker- en rechterzijde.

Geef een reactie

Laatste reacties (186)