113

‘De VVD is sowieso de verliezer’

Felle kritiek van Alexander Pechtold op VVD en PvdA ... overleg over bed, bad en brood opnieuw verder… onderhandelingen gaan 'goede kant op'

Al een week duurt het overleg tussen PvdA en VVD over de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers voort en nog steeds is er geen definitief akkoord gesloten. Volgens de laatste berichten ligt er inmiddels een compromis op tafel, maar is er over de details van dat compromis nog geen overeenstemming bereikt.

Dinsdag wordt dus opnieuw overlegd over de bed, bad en brood kwestie. Het zou inmiddels niet meer alleen maar gaan over de vraag of we wel of niet moeten opvangen, maar ook over de vraag hoe de uitgeprocedeerde asielzoekers zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgezet en wat daarin de rol van de burgemeesters kan en moet zijn.

Niemand van de betrokkenen wilde maandagavond iets kwijt over de daadwerkelijke inhoud en uitwerking van het compromis. Maar vooralsnog lijkt het erop dat er wordt gepraat over minimale opvang gecombineerd met een ‘efficiënt uitzetbeleid’. Dat zou betekenen dat de PvdA het standpunt vóór de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers kan behouden en dat de VVD haar standpunt over het efficiënt uitzetten van deze asielzoekers kan behouden. Ferry Mingelen zei maandagavond in Pauw dat juist dat efficiënte uitzetbeleid een lastig punt is in de onderhandelingen en dat dat niet naar tevredenheid van de VVD is opgesteld.

Terwijl de VVD niets voelt voor de bed, bad en brood optie, bracht NRC maandag het nieuws dat Halbe Zijlstra zich in 2006 juist had uitgesproken vóór bed, bad en brood. Hij was toen voorzitter van de VVD in de Utrechtse gemeenteraad en stelde toen het beleid van Rita Verdonk ter discussie.

Letterlijk zei hij toen tegen NRC:

Je kunt mensen die er alles aan doen om terug te kunnen keren naar bijvoorbeeld China niet op straat zetten. Als je dat voorschrijft, is de gemeente de klos.

Tegen RTL4 zei Zijlstra maandag nog:

We hebben het hier over een heel belangrijk punt voor de VVD, namelijk een streng asielbeleid waarbij mensen die weigeren terug te keren, die weigeren mee te werken en weigeren om uitspraken van Nederlandse rechters uit te voeren. Dat beleid gaan we niet wijzigen als VVD, daar zal het kabinet geen toestemming voor krijgen. Als Willem Holleeder net zo goed naar de rechter zou luisteren als deze mensen, zou hij nog geen dag in de gevangenis hebben gezeten.

Er is de afgelopen dagen veel kritiek geuit op het crisisberaad. Ook is er weer gespeculeerd over de houdbaarheid van het kabinet. Als twee partijen zo ontzettend van mening verschillen over een onderwerp, hoe kunnen ze dan beleid maken en uitvoeren? Toch lijkt het erop dat er geen sprake meer is van een crisis en dat de VVD en de PvdA optimistisch zijn over de afloop. Dat is in ieder geval wat ze nu proberen uit te stralen.

In een interview in Pauw liet Alexander Pechtold (D66) zich maandagavond kritisch uit over de kwestie en de lange duur van het overleg. Zo zei hij onder andere:

De VVD is sowieso de verliezer, wat er ook uitkomt’. De meerderheid van de kamer is voor het minimale, de burgemeesters, ook van de VVD, zeggen het en ik vind het alleen maar een beschamende vertoning dat dit al acht dagen duurt, terwijl we dit anderhalf jaar geleden al zagen aankomen.” (…)

En wat kan je daar nou over onderhandelen? Hoeveel water je dan mag douchen? Hoeveel boterhammen je krijgt? Als mensen dat niet hebben kunnen ze zich onkies richten op een nieuwe toekomst in het land van herkomst.

Kijk hier het interview in Pauw terug.

Ook op Twitter wordt veel kritiek geuit op de partijen, het lange overleg en de vraag wat de VVD en PvdA proberen te bereiken. Zo schreef Jan Kuitenbrouwer maandagnacht:

Realiseren VVD & PvdA zich niet dat zij zich misschien wel ‘profileren’ op deze kwestie, maar beide als cynisch en onverschillig?

Lees ook ‘Halbe Zijlstra’s bizarre ommezwaai in het asielzoekersdebat

Geef een reactie

Laatste reacties (113)