47

Defensie hield informatie over misstanden achter

Topambtenaren hielden info achter voor minister Hillen, deze informeerde de Kamer vervolgens verkeerd ... Alsnog aangifte van misstanden bij marine ... In Den Helder zou cultuur van zelfverrijking en intimidatie heersen

Topambtenaren van het ministerie van Defensie hebben informatie over ernstige integriteitsschendingen bij de Dienst Materieel Organisatie in Den Helder achtergehouden voor minister Hillen (CDA). Vervolgens heeft de minister de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd. Dat schrijft de Volkskrant dinsdag. Het blijkt uit een brief die Hillen gisteren aan de Kamer heeft gestuurd.

Bij zijn Kameroptreden op 1 februari zei Hillen over ernstige integriteitsschendingen in de Haagse Frederikskazerne dat het om een geïsoleerd, opgelost incident ging. In dezelfde periode besprak de ambtelijke top een onderzoeksrapport over andere ernstige integriteitsschendingen, bij Dienst Materieel Organisatie in Den Helder. Hillen schrijft hiervan niet op de hoogte te zijn geweest, aldus de Volkskrant.

De krant meldde eerder dat in Den Helder, waar de zwaar beveiligde IT-divisie van de marine is gehuisvest, sprake is van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen. Klokkenluiders en personen die zich tegen die cultuur verzetten zouden de mond gesnoerd worden.

Tegen de betrokkenen is nu alsnog aangifte gedaan. Klokkenluiders en mensen die zich tegen de misstanden verzetten, hoeven niet meer voor hun baan te vrezen. De woordvoerders van de fracties van SP en PvdA willen zo snel mogelijk met de minister debatteren over de kwestie.

Lees meer bij de Volkskrant: Top van Defensie hield info achter

Alsnog aangifte van misstanden bij marine

Geef een reactie

Laatste reacties (47)