24

Defensie wil troebele begroting van missie niet toelichten

Kunduz wordt volgens oud onderzoeker defensie-economie een veel te dure missie

Defensie heeft tot nu 467,8 miljoen begroot voor de trainingsmissie naar Afghanistan, maar die kosten zijn ‘volstrekt niet onderbouwd’. Dat zegt Eric Jan de Bakker in de Volkskrant. Bakker werkte tot vorig jaar als onderzoeker defensie-economie aan de Nederlandse Academie in Breda. Hij zet zijn vraagtekens bij de begroting omdat niet is te achterhalen of de kosten reëel zijn begroot.

Het kabinet heeft alleen een totaalopgave van extra kosten gekregen van de voorgenomen missie. Defensie laat alleen zien wat de ‘additionele kosten’ zijn in het buitenland. Operationele verliezen en extra vervangingsinvesteringen die anders ook gedaan zouden zijn, blijven buiten te begroting.

De Volkskrant vroeg Defensie om de kosten toe te lichten, maar die willen geen inzage geven in de begroting. De Bakker weet bijna zeker dat defensie meer gaat uitgeven dan is begroot. “Overschrijding was er tot dusver voor vrijwel alle militaire missies.”

In 2009 deed hij samen met Rober Beeres, universitair hoofddocent defence accounting control & economics van de Nederlandse Defensie Academie onderzoek naar eerdere uitgaven van defensie aan missies naar Afghanistan. Daaruit bleek dat partijen er niet uitkwamen welke posten meegerekend moeten worden bij de begroting. Tussen 2002 en 2011 is 2 miljard ‘extra’ uitgegeven aan de missie in Afghanistan. Als de regulieren uitgaven daarbij opgesteld worden, komt het bedrag vermoedelijk uit op 3,5 miljard.

Volkskrant: ‘Missie Kunduz veel duurder dan begrote 467,8 miljoen euro’
cc-foto: Isaf media

Geef een reactie

Laatste reacties (24)