Laatste update 16:34
37

DENK vangt bot in rechtszaak tegen De Nieuws BV

Het kort geding dat DENK aanspande tegen het radioprogramma De Nieuws BV heeft de politieke partij verloren. De rechter oordeelde dat het belang van de journalistiek zwaarder woog dan die van de politieke partij. Het ging om de vraag of BNNVARA in juni opnames mocht uitzenden die waren gemaakt tijdens een gesprek met toenmalig campagneleider en Tweede Kamerlid voor DENK, Farid Azarkan. Radioprogramma De Nieuws BV onthulde met die opnames dat DENK in de aanloop naar de verkiezingen een nepnieuwscampagne overwoog. DENK houdt vast aan de verklaring dat er geen toestemming was gegeven om de opname uit te zenden, maar de rechter veegde dit van tafel.

De nepnieuwscampagne zou onder andere een banner omvatten van de PVV. Op internet had de boodschap dat die partij ‘na 15 maart Nederland gaat zuiveren’ overal moeten verschijnen tijdens de aanloop naar de verkiezingen. Op rechtspraak.nl wordt de uitspraak als volgt uitgelegd:
‘Het is weliswaar in strijd met de richtlijnen van de Kamer om zonder toestemming in fractiekamers opnamen te maken, maar in dit geval heeft Denk de journalisten daar zelf uitgenodigd. Het gesprek had overal gevoerd kunnen worden en had dan ook niets van doen met de gebruikelijke beslotenheid van de fractiekamer. Er is bovendien niets gezegd dat niet naar buiten had mogen komen. Het “geheim van de fractiekamer” is dus niet in het geding.’

Over de mogelijke gevolgen van de nepnieuwscampagne zegt rechtspraak.nl:
‘Dat BNNVARA de opnamen uiteindelijk toch uitzond, is naar het oordeel van de rechtbank gerechtvaardigd en proportioneel. De omroep heeft terecht aangevoerd dat (het idee voor) de nepbanner als een ernstige misstand kan worden aangemerkt, waarover het publiek moest worden geïnformeerd. De nepbanner kon immers leiden tot polarisatie, angst en haat. Bovendien vond de uitzending voldoende steun in de feiten en konden met de opnamen de beschuldigingen van Denk aan het adres van de journalisten, worden weerlegd.’

Het verhaal, zoals verteld door De Nieuws BV, staat hieronder:

Geef een reactie

Laatste reacties (37)