65

Depla: PvdA moet weer brede volkspartij worden

“De PvdA moet de komende jaren veranderen van een klassieke bestuurderspartij in een brede volksbeweging die naast en met de mensen opkomt voor ieders bestaanszekerheid.” Dat staat in een advies over de toekomst van de Partij van de Arbeid dat vanavond wordt gepresenteerd in Hilversum.

Na de enorme verkiezingsnederlaag in maart werd aan Paul Depla, burgemeester in Breda, gevraagd of hij kon onderzoeken hoe de Partij van de Arbeid het verlies van 29 Kamerzetels te boven kan komen. Hij sprak met honderden mensen, binnen en buiten de partij om antwoord te geven op die vraag. Het advies en de bijeenkomst van vanavond vormen het sluitstuk van zijn werkzaamheden. In een gesprek met Trouw deelt Depla zijn bevindingen.

Depla verklaart de grote verkiezingsnederlaag door de ‘netflexisering’ van de maatschappij. “De samenleving valt uiteen in kleine groepjes die in hun eigen informatiebubbels leven, met elk hun eigen politieke partij.” Er zou sprake zijn van een versplinterde verzuiling. Daarin moet de PvdA niet meegaan, zegt hij in Trouw. “Als de PvdA een eigen zuiltje wordt, kunnen we beter ophouden te bestaan. Dan doe je geen recht aan waar de partij ooit voor is opgericht en wat nog steeds van betekenis is, namelijk dwars door de bevolkingsgroepen heen mensen binden.”

In Trouw zegt Depla dat de partij weer een duidelijk smoelwerk moet krijgen. Om het geloof in de sociaaldemocratie terug te winnen, moet de partij zich de komende vier tot acht jaar volledig richten op de thema’s werk en inkomen, zorg, milieu en de multiculturele samenleving. “Op die punten voelen mensen zich niet altijd zeker over hun bestaan en verwachten ze van de PvdA een agenda die verdergaat dan capituleren voor maatschappelijke ontwikkelingen.”

Volgens Depla is het best mogelijk dat de PvdA de komende jaren meeregeert. Maar voor de geloofwaardigheid lijkt het hem beter om eerst te kijken of het mogelijk is om een coalitie te vormen over rechts. Maar “Als dat niet lukt, is het logisch dat je als PvdA ook gaat kijken, maar we moeten onze geloofwaardigheid niet weer op het spel zetten omdat andere partijen dat niet durven.”

Bron: Trouw

Geef een reactie

Laatste reacties (65)