Laatste update 17:30
21

Dierenartsen in opstand tegen ‘erbarmelijke omstandigheden’ veehouderij

Een groeiende groep dierenartsen roept in het NRC op tot verzet tegen misstanden in de intensieve veehouderij. Ze zeggen dat deze misstanden mede in stand worden gehouden door dierenartsen, terwijl dierenwelzijn in gevaar is door de manier hoe vlees op dit moment op grote schaal in Nederland wordt geproduceerd.

De groep dierenartsen reageren op het onderzoek van dierenarts Blom dat dit weekend gepubliceerd werd, waaruit bleek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het meerdere malen naliet om misstanden in slachthuizen aan te pakken. De dierenarts filmde de misstanden in slachterijen, waar dieren onverdoofd geslacht werden en stukken kip van de vloer af werden geraapt en gewoon weer op de lopende band gingen. De NVWA deed echter niets, behalve een onderzoek instellen naar het functioneren van de dierenarts in kwestie.

Dit artikel was voor de groep van dierenartsen de druppel, waardoor ze dinsdag een oproep in het NRC publiceerden: dierenartsen moeten in verzet komen tegen de wantoestanden in Nederlandse slachthuizen:

We moeten niet langer zwijgen, maar ons verzetten tegen de huidige werkwijze waarbij jaarlijks miljoenen dieren onder erbarmelijke omstandigheden worden gehouden, getransporteerd en geslacht.

Volgens de dierenartsen heeft goedkope bulkproductie van vleesproducten niet alleen ernstige aantasting van milieu, natuur en klimaat als gevolg, maar heeft deze manier van produceren ook verschrikkelijke gevolgen voor de dieren. Zo worden voorbeelden gegeven van ‘noodzakelijke’ verminkingen van dieren zoals het onthoornen van kalveren en lammetjes, onverdoofde amputaties van staarten van biggen en het kappen van snavels van kippen.

Kippen bereiken het slachthuis vaak met blaren op borst en poten door onder meer het hoge ammoniakgehalte in de stal. Ze breken vleugels of poten doordat ze zo snel mogelijk en dus hardhandig in vervoerskratten worden gepropt. Een bepaald percentage dat dood of gewond de slachtlijn bereikt wordt als normaal beschouwd.

Financiële druk en kostenefficiëntie worden vaak als reden aangegeven door veehouders om op deze manier met dieren om te gaan. Maar de dierenartsen zeggen dat veel van de praktijken door hun eigen beroepsorganisatie worden gefaciliteerd of gedoogd: ‘Soms met onze handtekening maar nog vaker met ons zwijgen.’

Daarom pleiten de dierenartsen voor een fundamentele verandering van de intensieve veehouderij. Een aantal van de dierenartsen trokken echter op het laatste moment hun naam terug uit angst voor mogelijke consequenties van hun openlijke steun voor het betoog. Hans Baaij, stichting Varkens in Nood, zegt het verhaal van Blom en de dierenartsen te herkennen. Zijn ervaring is dat controlerende dierenartsen die kritisch zijn ongewenst zijn in de sector en soms zelfs geïntimideerd worden.

CDA heeft inmiddels gezegd een schriftelijke reactie van het kabinet te willen over de misstanden bij de toezichthouder. De Partij voor de Dieren heeft een debat aangevraagd over de gebeurtenissen in slachthuizen en de NVWA.

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken, PvdA) maakte na de onthulling van dierenmishandeling in een slachthuis in België al de afspraak met de sector dat ze vrijwillig camera’s zullen ophangen in slachthuizen. Hieraan doen echter niet alle slachterijen mee, en zoals het verhaal van dierenarts Blom aanduidt zijn videobeelden geen garantie dat misstanden ook daadwerkelijk worden aangepakt.

NRC: Hoe zieke biggen en vieze kippen op je bord belanden
NRC: ‘Herkenbaar verhaal over misstanden in de slachterij’
NRC: Kom in verzet, dierenarts. Dit is geen dierenwelzijn

Foto: cc Compassion in World Farming

Geef een reactie

Laatste reacties (21)