94

Dijsselbloem: 3%-norm is te flexibel

Eurogroepvoorzitter pleit voor strengere begrotingsregels 

Europgroepvoorzitter – en minister van Financiën – Jeroen Dijsselbloem heeft in Madrid gepleit voor strengere begrotingsregels. Hij wil dat landen voortaan alleen nog mogelijk afwijken van de drieprocentsnorm als er structurele hervormingen tegenover staan. Het is volgens Dijsselbloem nu nog te makkelijk om tijdelijk van die norm af te wijken.

Dijsselbloem:

Met andere woorden: alleen als een land cruciale hervormingen doorzet, kan de deadline voor begrotingsdoelen worden verlengd. Het versoepelen van begrotingsdoelen moet meer concreet worden verbonden aan de uitvoering van hervormingen.

Het geraamte van de EU en de eurozone zijn volgens Dijsselbloem versterkt door Brusselse afspraken. Het is nu aan de lidstaten om met structurele hervormingen het geheel tot een succes te maken, aldus Dijsselbloem. Ook zouden lidstaten er niet voor moeten schromen elkaar aan te spreken op de onderlinge hervormingsagenda’s. “Gegeven de onderlinge afhankelijkheid in de eurozone, zouden we niet bang moeten zijn om elkaar te herinneren aan onze verantwoordelijkheden”, aldus de eurogroepvoorzitter.

cc-foto: EU Council

Geef een reactie

Laatste reacties (94)