63

Dik zijn is een klassenprobleem

Je omvang verraadt je sociale positie

Niet onze genen of wilskracht bepalen of we dik of dun zijn. Ook wat de damesbladen zeggen maakt niet uit. Nee, fysieke verschillen zijn in de eerste plaats een uiting van sociale ongelijkheid, zegt socioloog Dieter Vandebroeck in de Belgische krant de Standaard. “En ze worden helaas ook gebruikt als verklaring voor die ongelijkheid.”

Het ideale, slanke lichaam is binnen handbereik, als je het maar echt wil. Een hele industrie is erop gericht om ons daarbij te helpen. Bladen, kook- en dieetboeken, realityshows overladen ons met tips en trucs , maar en ook de overheid zegt dat we vaker de fiets en de trap moeten nemen en gezonder moeten eten om overgewicht te bestrijden. Want overgewicht is een wereldwijde epidemie die ons allemaal bedreigt en die we individueel moeten en kunnen bestrijden.

Niet zo kneedbaar
Maar zo simpel is het niet, zegt de socioloog Dieter Vandebroeck, die hierover onlangs zijn doctoraal proefschrift verdedigde aan de Vrije Universiteit Brussel. Of we dik dan wel dun zijn, hangt vooral samen met onze sociale status.

Met de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) kon Venadebroecke analyses maken van de dieet-, voedings- en sportpraktijken uit negen verschillende bevolkingsenquêtes die tussen 2004 en 2010 in Vlaanderen en België werden afgenomen. Hij bevroeg zelf ook 900 Vlamingen.

Zwaarlijvig
Uit het onderzoek van Vandebroecke blijkt dat er een grote consensus is over wat men als het ideale lichaam ziet (slank en voor de mannen ook enigszins gespierd) en wat men zelf niet wil (een rond lichaam). Laaggeschoolden en werklozen wijken daar het meest van af: 

Mannen en vrouwen die hun middelbaar diploma niet behaalden, wegen respectievelijk 4 en 8 kilo meer dan mannen en vrouwen die hoogopgeleid (en even groot) zijn. Ze hebben ook twee en vier keer zoveel kans om als ‘obees’ geklasseerd te worden.

Van de laagst opgeleide vrouwen omschrijft 44 procent zich als ‘zwaarlijvig’, tegenover maar 22 procent van de vrouwen met een universitair diploma. Lager opgeleiden zijn veel minder tevreden over hun lichaam dan hoger opgeleiden, die meer in de buurt van het ideale, slanke lichaamsbeeld komen.

Hogergeschoolden zijn gemiddeld ook een beetje groter: het verschil bedraagt 3,6 cm bij mannen en 2,5 cm bij vrouwen.

De Standaard: Je omvang verraadt je sociale status

Foto-cc: Malingering

Geef een reactie

Laatste reacties (63)