19

Directeur Greenpeace solliciteert naar voorzitterschap LTO

Joris Thijssen, directeur bij Greenpeace, heeft een sollicitatiebrief gestuurd naar LTO. De boerenbelangenbehartiger is op zoek naar een nieuwe voorzitter, en Thijssen is ervan overtuigd dat hij die functie goed zou kunnen vervullen. Hij omschrijft de baan als “een ultieme kans om samen met een enorm betrokken boerenachterban voor hun belangen op te komen en voortvarend aan de slag te gaan met de nodige transitie in de Nederlandse landbouw en een eerlijke prijs voor de boer”.

Graag zet ik mijn vaardigheden in voor de enorme uitdaging waar de landbouw voor staat;  een halvering van de stikstofuitstoot binnen een termijn van tien jaar, in plaats van minister Schouten op te roepen het advies van commissie Remkes ​te ‘negeren’​. Dat betekent dat ik zou willen werken aan een omslag naar ecologische landbouw en veehouderij met drastisch minderdieren.

In het stikstofadvies dat de commissie-Remkes maandag presenteerde, wordt onder meer gepleit voor een emissie-arme landbouw, het weghalen van de intensieve veehouderij in de buurt van kwetsbare natuurgebieden en terugdringing van het gebruik van kunstmest. Een en ander klinkt Thijssen als muziek in de oren, zo blijkt uit zijn brief aan LTO.

Ik zou mij hard maken voor een grootschalig omslagfonds waarmee boeren worden gesteund in het verkleinen van hun veestapel, sluiten van kringlopen, uitfaseren van kunstmest en krachtvoeren het bestrijdingsmiddelengebruik naar nul toe brengen. En laten we samen toewerken naar een klimaatneutraal landbouwsysteem in 2050 door een deel van de hierdoor beschikbaar gekomen landbouwgrond in te zetten voor bosbouw.

Foto: Greenpeace

Geef een reactie

Laatste reacties (19)