55

Donner: Deel pensioenfondsen moet uitkeringen verlagen

18 Fondsen herstellen te langzaam van de financiële crisis. Minister van Sociale Zaken grijpt in. Premies verhogen en uitkeringen bevriezen niet genoeg

Vanaf 2011 moeten 18 pensioenfondsen waarschijnlijk snijden in het inkomen van hun gepensioneerden. Minister Donner van Sociale Zaken liet dat dinsdag weten aan de Kamer. De fondsen hebben volgens de minister niet genoeg herstel laten zien, zo meldt Trouw. De FNV roept de DNB op alleen in te grijpen bij echt noodlijdende fondsen.

De pensioenfondsen kregen een flinke klap te verduren door de economische crisis. Van de zeshonderd fondsen verloren er 340 zo veel geld dat ze een herstelplan moesten opstellen,  zo schrijft Trouw.

In eerste instantie kregen de fondsen van Donner de tijd om hun vermogen weer op peil te krijgen, maar een klein aantal fondsen laat volgens de minister onvoldoende herstel zien. Daarom heeft hij nu bepaald dat een aantal kleine pensioenfondsen ingrijpender maatregelen moet nemen om niet nog verder in de problemen te raken.

De fondsen kunnen de pensioenpremies verhogen of de pensioenuitkeringen bevriezen, maar voor sommige zal het verlagen van de uitkeringen vanaf het komende jaar al tot de opties behoren.

Update
“Bij fondsen die niet geholpen zijn met een rentestijging, moet je ingrijpen”, zegt een woordvoerder van de Vereniging Bedrijfstak Pensioenfondsen in de Volkskrant. “Maar een korting van slechts 1 procent is ridicuul. Het leidt tot veel onrust, maar verbetert je dekkingsgraad nauwelijks.”

De vakbonden stellen zich afwachtend op. Het CNV schaart zich achter het plan van Donner. ‘Het is een extreme maatregel, maar uiteindelijk gaat de gezondheid van het fonds voor.’

Update woensdag 18 augustus

De FNV vindt dat de Nederlandse Bank alleen moet ingrijpen bij echt noodlijdende pensioenfondsen.

Als een fonds minder dan 1 procent moet korten, is zo’n ingreep eigenlijk niet nodig”, zegt FNV-bestuurder Peter Gortzak in de Volkskrant. Ook seniorenbond Anbo neemt de stelling aan dat pas ingegrepen moet worden wanneer het echt mis is. De bond vindt dat de DNB ‘tijdelijke factoren als de lage rentestand eruit moeten filteren’.

DNB maakte inmiddels bekend dat de ingreep gevolgen heeft voor 150.000 pensioenen. Volgens Gortzak is dat aantal zwaar overschat en is er nog geen reden tot paniek. Gesprekken tussen de pensioenfondsen en DNB zouden ertoe kunnen leiden dat minder fondsen hoeven te korten dan de twaalf die nu genoemd worden. 

Volkskrant: “Korting van slechts 1 procent is ridicuul”

Volkskrant: FNV: Alleen ingrijpen bij noodlijdende fondsen
Trouw: Deel pensioenen vanaf volgend jaar verlaagd

cc-foto: Proimos

Geef een reactie

Laatste reacties (55)