97

Donner: SGP mag vooralsnog vrouwen discrimineren

Kabinet neemt geen maatregelen tegen schending van passief kiesrecht

Het kabinet is niet van plan maatregelen te nemen om de orthodox-christelijke partij de SGP te dwingen vrouwelijke kandidaten op haar kieslijsten mogelijk te maken. Minister Donner (Binnenlandse Zaken) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer eerst de uitslag van het beroep af te willen wachten dat de SGP bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ingesteld.

Donner schrijft:

In een arrest van 9 april 2010 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het Gerechsthof Den Haag terecht tot het oordeel is gekomen dat de Staat gehouden is om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) het passief kiesrecht toekent aan vrouwen; de Staat moet daarbij een maatregel inzetten die effectief is en tegelijkertijd de minste inbreuk maakt op de grondrechten van de (leden van de) SGP. […] en, mede met het oog op de in het geding zijnde grondrechten, zorgvuldigheid en voorbereidingstijd vergt. Daarom acht ik het aangewezen daarbij ook de uitspraak van het Europees hof te betrekken alvorens in deze complexe zaak tot een definitief oordeel te komen.

Aangezien procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vaak vijf jaar of langer duren, schuift Donner de maatregelen ten minste vijf jaar vooruit.

SGP-voorzitter Van Leeuwen reageert verheugd op de brief van Donner: “Dat het allemaal erg ingewikkeld is, blijkt uit het feit dat de Raad van State en de Hoge Raad twee tegenovergestelde uitspraken hebben gedaan. Ook op het Binnenhof is de botsing van grondrechten een heikel punt.”

Lees hier de brief(pdf) van Donner

Reformatorisch Dagblad: Donner: Nog geen actie tegen SGP

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (97)