18

Dorpsbewoners niet klaar voor participatiemaatschappij

SCP: weinig betrokkenheid bij de lokale omgeving

Hoewel de term participatiemaatschappij steeds minder wordt gebezigd, is het voornemen van het kabinet om steeds meer taken in de lokale omgeving aan burgers over te laten ongewijzigd. In het vandaag gepubliceerde rapport ‘Dichtbij huis’ onderzoekt het SCP hoe het op dit moment in de dorpen op het platteland gesteld is met de betrokkenheid van burgers bij hun lokale omgeving. En de conclusie is niet heel positief.

Het SCP schrijft:

Door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht.

Onderzoeker Lotte Vermeij constateert een aantal opvallende verschillen. Zo is in mooi gelegen dorpen de binding met het dorp groter, en daardoor de inzet voor de leefbaarheid en de dorpsgenoten ook. Voor dorpen die vlakbij een stad liggen geldt hetzelfde. Ook tussen soorten bewoners zijn er verschillen. Groepen met minder sociale binding dan anderen zijn: jongeren, nieuwe bewoners, hoger opgeleiden en bewoners met financiële beperkingen.

Oudere dorpsbewoners hebben weliswaar meer binding met hun dorp dan jongere, maar hebben wel minder sociale contacten in het dorp. Daardoor zijn er bij een terugtredende overheid minder mensen op wie zij kunnen terugvallen. Eén op de elf dorpsbewoners van 75 jaar of ouder kent geen dorpsgenoten die zij om hulp kunnen vragen in geval van nood.

SCP: Dichtbij huis: Lokale binding en inzet van dorpsbewoners

Geef een reactie

Laatste reacties (18)