42

Duitse industrie wanhopig door tekort aan ingenieurs

Immigratie moet tekort aan Wunderkinder oplossen

De Duitse industrie kampt met een ernstig tekort aan ingenieurs. Nooit was het tekort zo nijpend, aldus De Standaard. Steeds meer vaklieden gaan met pensioen en er is amper vervanging te vinden. De belangstelling voor technische opleidingen loopt al jaren terug.

De Standaard schrijft:

Het tekort kan een bedreiging vormen voor de competitiviteit van BMW, Porsche, Volkswagen en Daimler, omdat zij een versnelling hoger schakelen in het ontwikkelen van elektrische wagens. Een derde van alle grote Duitse bedrijven ziet het tekort aan gekwalificeerd personeel als een bedrijfsrisico, zo bleek recent uit een grootschalig onderzoek. ‘Dit is een zeer ernstig probleem dat de ontwikkeling van nieuwe wagens kan hypothekeren’, zegt Wili Fuchs van de ingenieursvereniging VDI.

Duitsland heeft een zeer lage werkloosheid van 7 procent. De overheid wil daarom het werven van buitenlandse arbeidskrachten vergemakkelijken, onder meer door de plicht af te schaffen dat eerst intensief in Duitsland naar werknemers wordt gezocht. De autoindustrie wil personeel werven in India en China.

cc-foto: BeverlyHillsPorsches

Ganz toll!: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (42)