80

Duitsers laten zich niet bang maken

Meerdere partijen doen onderzoek naar vluchtelingenacceptatie...Meeste Duitsers bereid om kleding en geld te doneren...Meerderheid steunt extra financiële ondersteuning overheid...

In Duitsland hebben verschillende partijen onderzoek gedaan onder de Duitse bevolking over de acceptatie van vluchtelingen. Uit alle tests blijkt dat Duitsers niet bang zijn voor de opname van meer vluchtelingen in hun land maar het zelfs aanmoedigen.

Uit het onderzoek van ARD blijkt dat 61 procent van de Duitsers niet bang is voor de toenemende vluchtelingenstroom. Ook zegt 88 procent kleding en geld te willen doneren of dat al gedaan te hebben. Een percentage van 67 wil noodhulp verlenen of heeft die al verleend. 

Het onderzoek van ZDF toont dat 71 procent van de Duitsers asiel wil geven aan vluchtelingen die in Hongarije gestrand zijn. Ondanks dat 85 procent denkt dat er nog veel meer asielzoekers richting Duitsland zullen trekken. Want 65 procent van de ondervraagden denkt dat het land de aantallen wel aankan. 

De plannen van Merkel om zes miljard euro extra vrij te maken voor noodhulp wordt door 43 procent van de ondervraagden ondersteund. Een op de vier zegt zelfs dat er best nog meer vrij gemaakt mag worden. Tegenover 23 procent die vindt dat de financiële hulp ingeperkt moet worden. 

Het onderzoek van de ARD toont dat 81 procent van de ondervraagden het leven op geen enkele manier veranderd vindt, sinds de komst van meer vluchtelingen. Een kleine 17 procent vindt dat er lichtelijk verandering plaats heeft gevonden en twee procent vindt het verschil groot.

Het derde onderzoek van onderzoeksbureau YouGov toont dat een op de vijf Duitsers noodhulp verleend heeft. Een meerderheid van de 1200 ondervraagden zegt te zullen helpen met donaties en een kwart ondersteunt vluchtelingen graag bij administratieve taken. Verder vindt 83 procent dat asielzoekers het recht hebben om asiel aan te vragen in andere landen om oorlog en onderdrukking te ontvluchten. Enkel 26 procent vindt dat Duitsland een grotere verantwoordelijkheid in de opvang heeft vanwege haar ‘duister verleden’. 

De positieve houding van Duitsers tegenover vluchtelingen is te zien in de cijfers en ook de manier waarop de vluchtelingen in filmpjes verwelkomd en geholpen worden. Toch maakt CSU vice-voorzitter Hans-Peter Friedrich vrijdag in de regionale krant Passauer Neue Presse bekend angstig te zijn voor de toestroom van vluchtelingen. Het Duitse volk is het, gezien de onderzoeken, daar overduidelijk niet mee eens. 

cc foto: Montecruz Foto

Geef een reactie

Laatste reacties (80)