20

Duitsland: vrouwen verplicht in bedrijfstop

Vrouwenquotum moet vanaf 2016 voor 30% vrouwen in bedrijfstop zorgen … Minister Bussemaker voelt niets voor zo'n verplichtstelling in Nederland ... 'Quotum is paardenmiddel'

Vanaf 2016 moeten de raden van toezicht van 108 Duitse bedrijven voor minstens 30% uit vrouwen bestaan. Dat zijn de grootste beursgenoteerde bedrijven in Duitsland. Bedrijven die het quotum niet halen moeten de vrouwenzetels leeg laten.

Het gaat naar schatting om 170 zetels die nu nog door mannen bezet worden. Over ruim een jaar moeten deze door vrouwen bezet worden. Voor 3500 kleinere beursgenoteerde bedrijven geldt geen quotum, maar zij worden wel geacht zich in te spannen die 30% ook te halen.

Kritiek van traditionele partijen in Duitsland zoals regeringspartij CSU luidt dat de wet zorgt voor meer bureaucratie in het bedrijfsleven, wat in het huidige economische klimaat niet bevorderlijk zou zijn.’Vrouwenquotum in Nederland niet wenselijk’

Met het invoeren van een quotum maakt Duitsland het voor bedrijven verplicht meer vrouwen in de top toe te laten. Zo’n verplichting vindt minister Jet Bussemaker voor Nederland te ver gaan, maar de huidige regels moeten wel aangescherpt worden. In Trouw zegt zij:

Ik vind een quotum een paardenmiddel. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om het te voorkomen. Maar als er in het bedrijfsleven niets verandert, zal ook in Nederland de politieke druk toenemen om met een verplichting te komen. Zie Duitsland als een aansporing en een waarschuwing. Er moeten volgend jaar echt noemenswaardige stappen worden gezet.

Nederland streeft sinds vorig jaar ook naar 30 procent vrouwen in de top, maar zonder een quotum waar verplicht aan voldaan moet worden. Als bedrijven de dertig procent niet halen, moeten ze uitleggen hoe dat komt. Maar met de Nederlandse wet lijkt die streefwaarde pas in 2017 bereikt te worden. Bussemaker vindt dat te langzaam:

Ik wil niet meer van vrouwen horen dat ze wel iemand hadden geweten voor een topfunctie die weer vergeven is aan een man. Ik wil niet meer horen dat ze niet goed genoeg gezocht hebben. Het minste is wel dat bedrijven uitleggen waarom ze geen vrouwen in het bestuur hebben.”


Quota in Europese landen


Noorwegen en Frankrijk legden eerder ook al quota op aan bedrijven, waardoor het aantal vrouwen in de top daar naar respectievelijk 42 en 30 procent steeg. In Groot-Brittanië steeg het aantal vrouwen van 8 naar 21 procent zonder quotum, maar met maatregelen. Letland haalde de 30 procent zelfs zonder enige maatregel.

De Volkskrant: Duitsland krijgt vrouwenquotum voor topposities bedrijven

Cc-foto:

Geef een reactie

Laatste reacties (20)