22

‘Duurzaamheid ontbreekt volledig in verkiezingsdebat’

Specialisten van zeven partijen spijkeren protestverklaring op deur van universiteit

Het thema duurzaamheid ontbreekt volledig in de verkiezingsstrijd. Uit protest hiertegen spijkerden de leden van duurzaamheidscommissies van zeven politieke partijen dinsdag een gezamenlijk protestverklaring op de deur van het Academiegebouw in Utrecht.

De actievoerders zeggen in hun verklaring het volgende:

“De huidige verkiezingsstrijd gaat teveel over de crisis van vandaag. We moeten onze economie nu hervormen om de dreigende crises van morgen te voorkomen. Onder andere door versneld over te stappen naar hernieuwbare energie.”

Deze Verklaring van Utrecht is een tien-puntenlijst met aanbevelingen om Nederland sneller over te laten gaan op hernieuwbare energie, zoals zon en wind. De in de Universiteit Utrecht opgestelde verklaring is gebaseerd op het recent gepubliceerde rapport ‘Nederland krijgt nieuwe energie’. Partijcommissieleden van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SGP en VVD stellen daarin gezamenlijk dat ons land voor 2050 helemaal kan en moet overstappen op hernieuwbare energie. Een Deltawet Nieuwe Energie moet deze doelstelling wettelijk borgen en tot nationale prioriteit verheffen.

De komende miljardenbezuinigingen zijn de pijnlijke prijs van een jarenlange lakse houding ten aanzien de enorme schuldenopbouw van mensen, bedrijven en landen. “Binnen afzienbare tijd zullen wij nieuwe crises over onszelf afroepen als we zo laks blijven omgaan met de beperkte houdbaarheid van onze niet-duurzame economie”, aldus de leden van de politieke partijen. Daarbij gaat het niet alleen om onzekerheid over onze toekomstige energievoorziening, maar bijvoorbeeld ook over de voorziening van voedsel, grondstoffen en schoon water. “Het is wat ons betreft toch een kwestie van gezond verstand om gezamenlijk te streven naar een crisisbestendige en duurzame economie.”

Tijdens eerdere debatten in het Academiegebouw spraken diverse prominenten uit de politiek en energiewereld hun steun uit voor de Verklaring van Utrecht. Herman Wijffels oordeelde dat Nederland een land zonder richting is en dat het rapport ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ nu juist die richting biedt. In zijn ogen heeft het ministerie van Economische Zaken haar geloofwaardigheid verloren en is het onbegrijpelijk dat EZ nog altijd inzet op kolen- en kernenergie. Voormalig minister van VROM Jacqueline Cramer stelde dat de politiek hele duidelijk grenzen moet bepalen, omdat anders de kolenlobby bepaalt wat er gebeurt.

Ook vanuit Europa werd onlangs de haalbaarheid van de ambitie van ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ onderschreven. In het rapport ‘Roadmap 2050’ hebben McKinsey, KEMA, Imperial College London en University of Oxford vastgesteld dat een volledig hernieuwbare energiemix wel degelijk technisch en economisch haalbaar blijkt. Dit is duidelijk in tegenstelling tot de mening van sommige politici die kernenergie en nieuwe (zogenaamd schone) kolencentrales noodzakelijk vinden.

Geef een reactie

Laatste reacties (22)