13

E-boeken mogen niet doorverkocht worden

Een boek dat je uit hebt, kun je tweedehands te koop aanbieden maar bij digitale boeken is dat voortaan verboden. Dat is het resultaat van een vonnis van het Europese hof in een zaak waarbij Nederlandse uitgeversbonden Tom Kabinet, een site waar digitale boeken ‘tweedehands’ worden verkocht, aanklaagden.

NRC schrijft:

Een digitaal boek wordt eigenlijk niet verkocht, maar vrijgegeven, menen de Europese rechters. Het kan bijvoorbeeld niet uitgesloten worden dat één e-book door meerdere kopers in gebruik is, of dat kán zijn. Daarnaast daalt een e-book – in tegenstelling tot papieren boeken – niet in waarde na gebruik. „Het hof heeft vastgesteld dat de levering van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink niet valt onder het recht op ‘distributie onder het publiek’ [..], maar veeleer onder het recht van ‘mededeling aan het publiek’”, leest een persbericht van de rechters in Luxemburg.

De hele uitspraak is hier te lezen.

Volgens een donderdag verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, groeit het digitaal lezen van boeken wel maar slechts minimaal:

Het lezen vanaf papier neemt in vergelijking met 2015 verder af, maar niet zo snel als tussen 2013 en 2015. Nederlanders lezen verreweg nog het meest vanaf papier. Aan de andere apparaten is te zien dat die niet zo sterk stijgen om de daling van het lezen in zijn geheel te compenseren. Het lezen vanaf een computer- of laptopscherm is gelijk gebleven, en tussen 2015 en 2018 is het lezen vanaf een mobiel scherm of vanaf een e-reader met maar 1 minuut toegenomen.

cc-foto: Chris

Geef een reactie

Laatste reacties (13)