Laatste update 14:54
103

Economie wint van milieu

De Franse multinational Engie gaat ongeveer de helft van de gascentrales in Nederland stilleggen. Dat heeft het bedrijf woensdag bekend gemaakt. Reden: het lukt het bedrijf maar niet om rendabel te zijn. “Er is geen economisch perspectief, bij de huidige elektriciteitsprijs kunnen wij de kosten niet terugverdienen”, aldus een woordvoerder.

Waar het op neerkomt is dat steenkool goedkoper is dan aardgas. Het aandeel aardgas in de elektriciteitsproductie is volgens het CBS met een derde gedaald, terwijl het aandeel steenkool juist bijna is verdubbeld. Dat is problematisch omdat steenkool veel meer broeikasgassen uitstoot, maar zolang de productie van aardgas niet goedkoper kan, verliest het milieu. Engie stelt dan ook dat de politiek aan zet is: “De markt regelt dit niet zelf.”

Wat de politiek exact zal gaan doen is nog niet duidelijk. Wel heeft het Europees Parlement dinsdag ingestemd met de EU-ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs. Concreet houdt dat in dat de wereldwijde afspraken tegen klimaatverandering over een maand al van kracht zullen zijn. In dat akkoord is afgesproken om de temperatuurstijging van de Aarde onder de 2 graden Celsius te houden, het liefst zelfs onder de 1,5. Hoewel men verwacht dat fossiele brandstoffen de komende decennia nog bepalend zullen zijn voor de energievoorziening, heerst het beeld tevens dat het klimaatakkoord van Parijs uiteindelijk de doodsvonnis voor fossiele brandstoffen zal zijn.

Het Financieele Dagblad wijdt de sluiting van de gascentrales van Engie aan de economische crisis:

Dat de gascentrales toch uit worden gezet, is het gevolg van de naweeën van de economische crisis waardoor de elektriciteitsvraag is afgenomen. Er is door energiebedrijven te veel capaciteit bijgebouwd in een periode waarin de vraag naar elektriciteit niet de verwachte stijging liet zien.

De sluiting van de gascentrales komt overigens op een precair moment: er is eindelijk een meerderheid in de Tweede Kamer voor de uitfasering van alle kolencentrales uit Nederland. Nederland wil meer inzetten op wind- en zonne-energie, maar voor de balancering van de elektriciteitsmarkt kunnen gascentrales een belangrijke rol spelen: ook zonder wind of zon moet er immers voldoende elektriciteit beschikbaar zijn.

Geef een reactie

Laatste reacties (103)