66

Enquête: zorg door ‘eigen schuld’ uit basispakket

'Onder andere hulp om af te vallen en te stoppen met roken kunnen geschrapt'

Zorg die voorkomen had kunnen worden, bijvoorbeeld door een gezonde levensstijl, zou niet langer vergoed moeten worden als mensen bij hun zorgverzekeraar alleen het basispakket hebben afgesloten. Dan dient men maar zelf voor de kosten op te draaien.

Dat blijkt uit een enquête van Nivel onder 2800 mensen. Onder andere hulp om af te vallen en te stoppen met roken vallen daar volgens de respondenten onder. Ook dyslexiezorg en een ziekenhuisopname bij complicaties na cosmetische ingrepen zouden niet langer vergoed moeten worden. Toch vindt bijna de helft van de ondervraagden het versoberen van het basispakket onacceptabel. De grootste weerstand bestaat tegen een hogere premie voor de zorgverzekering en hogere eigen bijdragen.

Tandzorg voor volwassenen, maagzuurremmers, brillen en contactlenzen zouden volgens velen wel geheel of gedeeltelijk vergoed moeten worden. Ongeveer de helft van de Nederlanders zou fysiotherapie, orthodontische zorg onder de 22 jaar en een griepvaccinatie wel graag geheel vergoed zien in het basispakket.

Programmaleider De Jong van Nivel:

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft aangegeven dat versobering van het basispakket onvermijdelijk is. Tegelijkertijd heeft ze aan iedereen een oproep gedaan om met voorstellen te komen. Deze resultaten geven inzicht in het draagvlak voor verschillende maatregelen om te bezuinigen. Uit dit onderzoek kunnen daarom meerdere suggesties worden gehaald.

CC-foto: Matthew 

Geef een reactie

Laatste reacties (66)