32

Erik Staal heeft geen spijt van wanbeleid Vestia

Oud-topman: 'Spijt, ik vind dat een heel moeilijk begrip' ... Geeft anderen de schuld van wanbeleid

Voormalig topman Erik Staal van Vestia werd donderdag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties over zijn rol in het bijna-faillissement van woningcorporatie Vestia. Na kolossale tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten, trad Staal af. Maar spijt van die derivaten heeft hij niet. “Spijt, ik vind dat een heel moeilijk begrip”, aldus Staal. Hij zegt er wel verdriet van te hebben.


De woningcorporatie stond lange tijd aan de rand van de afgrond door de aankoop van de risicovolle derivaten. Uiteindelijk sloot het in 2012 een akkoord met banken over het aflossen van de schuldenlast. Als gevolg van de crisis bij de grootste woningcorporatie van Nederland moest het duizenden woningen verkopen en honderden mensen ontslaan.

Tegenover de enquêtecommissie verklaart Staal nu niets te hebben geweten over hoe het kwam dat de derivatenprotefeuille van de corporatie in 2011 toenam tot zo’n 21 miljard euro. De van fraude verdachte kasbeheerder, Marcel de V., had in totaal voor zo’n 23 miljard euro aan derivaten afgesloten, maar toen de rente daalde in plaats van steeg, wilden de banken meer onderpand.

Staal zegt nu dat hij De V. met alles vertrouwde; hij tekende de derivatencontracten blindelings. Bovendien waren de rentederivaten goedgekeurd door de toezichthouder. Staal:

Het derivatenpakket maakte maar een klein deel uit van de taken die ik als bestuurder had. Tot 2010 was alles prima. In 2011 is er iets ontstaan waarvan ik achteraf graag zou willen weten wat de resultaten van het onderzoek zijn.

Topsalaris hoorde er destijds gewoon bij
De oud-topman heeft veel kritiek gekregen op zijn salaris. Jaarlijks verdiende hij maar liefst een half miljoen euro; daarbovenop kreeg hij ook nog onkostenvergoedingen, een auto en een creditcard van de zaak. Daarover zegt hij: “In de huidige tijd zou de raad van commissarissen iets anders hebben voorgesteld. Balkenendenormen en dergelijke waren toen überhaupt niet aan de orde.”

NRC meldt vrijdag dat Staal, nog los van de 3,6 miljoen euro bruto loon en pensioen die hij bij zijn vertrek meekreeg, ook nog eens 4 miljoen bruto aan pensioen heeft opgebouwd. Op de vraag of hij naast die 3,5 miljoen nog meer pensioen had opgebouwd reageerde Staal donderdag aanvankelijk ontwijkend. Na doorvragen zei hij ‘een paar miljoen’ te hebben opgebouwd, maar niet te weten hoeveel precies.

Vestia stelt Staal nu verantwoordelijk voor de crisis in de corporatie, vanwege wanbestuur, en wil de 3,5 miljoen terugvorderen. Dat geld kreeg hij op de dag van zijn vertrek, zo bleek donderdag. Om 16:22 uur diende Staal per fax zijn ontslag in, om 17:02 werd het geld – netto 1,7 miljoen euro – aan hem overgemaakt.

Geef een reactie

Laatste reacties (32)