54

EU: ‘Uniform belastingstelsel moet wegsluizen winst aanpakken’

Brussel wil uniform belastingstelsel voor grote bedrijven in Europa nog in 2015 invoeren

Als alle Europese lidstaten grote bedrijven op dezelfde wijze gaan belasten, wordt schuiven met omzet zinloos. De Europese Commissie wil daarom aansturen op een uniform belastingstelsel.

In Trouw schrijven Eurocommissarissen Vestager van concurrentie en Moscovici (financiële zaken) dat ze een uniform belastingstelsel nog dit jaar willen implementeren. Op die wijze zal volgens hen alle bedrijven in de EU op een eerlijke manier belasting gaan betalen.

“Een aantal ondernemingen maakt tegenwoordig gebruik van agressieve fiscale planning. Dit is mogelijk door een gebrek aan harmonisatie binnen de EU en mazen in belastingstelsels van de lidstaten”, staat in het artikel van de eurocommissarissen.

De uitspraken volgen op de ‘LuxLeaks’ afgelopen november. Een internationaal team van onderzoeksjournalisten lieten daarmee zien hoe Luxemburg bedrijven faciliteert in het ontwijken van belastingen in andere landen.

Vestager en Moscovici willen dit voorjaar een voorstel indienen over de automatische uitwisseling van gegevens over grensoverschrijdende ‘tax rulings’. Daardoor zullen de nationale belastingstelsels geïnformeerd worden als bedrijven in een ander land een ‘gunstige’ behandeling krijgen. Daaropvolgend wil de Europese Commissie een voorstel doen voor een gemeenschappelijke geconsileerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Dat zal betekenen dat bedrijven die in één lidstaat actief zijn, slechts met één gemeenschappelijk pakket aan regels voor belastingaangifte te maken krijgen. De belasting die zij dan betalen, zal worden verdeeld onder de landen waar de dochterondernemingen gevestigd zijn.

Trouw: Brussel wil wegsluizen winst onmogelijk maken
Volkskrant: ‘Eén belastingstelsel voor bedrijven in hele EU’

cc-foto: European Parliament

Geef een reactie

Laatste reacties (54)