0

EU verbiedt handel op kloonvlees

Klonen in Europa is verboden, maar de handel in gekloonde producten werd tot nu toe toegestaan

De Europese Commissie stelt voor vijf jaar een verbod in op de verkoop van kloonvlees in de Europese Unie. AgriFacts, het nieuwsbulletin voor de agrarisch sector vanuit Brussel meldde woensdag dat de commissie op 19 oktober het voorstel voor een verbod indient.

Europarlementariër Karika Liotard is blij met het verbod.

Twee keer kreeg ik massale steun voor mijn oproep tot een verbod. Ik ben blij dat de Europese Commissie nu eindelijk bezwijkt voor onze druk en een moratorium afkondigt. Daarmee is er in elk geval vijf jaar rust voor de dieren en voor ons tijd om deze onzin geheel van de markt te krijgen.” Liotard verwacht dat het verbod snel wordt ingevoerd.

De handel in kloonproducten kwam aan het licht door de New York Times. Het klonen van dieren is in Europa verboden maar het vlees en producten van gekloonde dieren afkomstig uit het buitenland bereikten wel de winkels en restaurants in Europa. De slager en de consument werden niet op de hoogte gebracht van de gekloonde producten die zij aten. 

Liotard is tegen de handel in het kloonvlees. Het is volgens haar een manier waarop de EU het ethische en het dierenwelzijnsaspect omzeilt. De Europese Commissie schermde zich eerder achter het feit dat klonen voor consumptiedoelen is toegestaan, maar in het 12-pagina tellende rapport uit ze juist haar zorgen. De belangrijkste gaan over het dierenwelzijn. Zo zouden gekloonde dieren vatbaarder zijn voor ziektes en ook de sterfte onder gekloonde dieren is opmerkelijk hoger.

Karika Liotard: Tijdelijk EU verbod op kloonvlees

cc-foto: Anga Vallen

Geef een reactie

Laatste reacties (0)