49

EU wil asielzoekers straks beperken in hun bewegingsvrijheid

De EU heeft besloten dat asielzoekers in de EU overal op dezelfde manier opgevangen dienen te worden. De lidstaten moeten van de EU voortaan vergelijkbare huisvesting en medische zorg bieden. Ook moet er scholing aan minderjarigen worden gegeven en moet de toegang tot de arbeidsmarkt binnen negen maanden na de asielaanvraag geregeld zijn. Meest bizarre maatregel in het wetsontwerp: asielzoekers mogen straks worden beperkt in hun bewegingsvrijheid.

In Brussel heeft men besloten alle regelgeving rondom asielzoekers gelijk te trekken. Dat betekent dat nationale overheden asielzoekers met voldoende financiële draagkracht voortaan in de gehele EU kunnen sommeren bij te dragen aan de opvang. In het wetsontwerp staat ook dat de lidstaten asielzoekers straks in hun bewegingsvrijheid kunnen beperken tot een ‘geografische zone’, of een meldingsplicht kunnen invoeren. Vluchtelingenwerk Nederland heeft inmiddels gereageerd op de nieuwe plannen. De organisatie noemt het bizar dat asielzoekers straks mogelijk te maken krijgen met een soort gebiedsdetentie.

Dat er wordt gesproken over een ‘geografische zone’ waar vluchtelingen zich niet buiten mogen begeven, baart ons grote zorgen. Vluchtelingen praktisch detineren als ze om bescherming vragen is inhumaan.

cc-foto: Directie Voorlichting

Geef een reactie

Laatste reacties (49)