10

‘Europa moet overconsumptie vlees aanpakken’

Europeanen eten twee keer zo veel vlees, vis en zuivel als het wereldwijde gemiddelde

Vergeleken met vijftig jaar geleden is de consumptie van vlees, vis en zuivel fors gestegen en stijgt nog steeds. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil dat Europa de negatieve effecten van de voedselvoorkeuren van de Europese consument gaan aanpakken.

Volgens het PBL is er op Europees niveau nog steeds geen beleid dat mensen stimuleert om duurzamer voedsel te kopen en te minderen op dierlijke producten. Ze vindt dat Europa via een beleid de consument bewust moet maken van de negatieve effecten van de vleesconsumptie. Zoals bijvoorbeeld een groot ruimtebeslag, de vermindering van de biodiversiteit, CO2 uitstoot en gezondheidsrisico’s.

In Europa eet men twee keer zo veel vlees, vis en zuivel als het wereldwijde gemiddelde. Ook elders in de wereld stijgt de voorkeur voor dierlijke producten. De komende jaren wordt het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid herzien. Een uitgelezen kans om ook zo’n beleid mee te nemen volgens PBL.

Het planbureau zou graag zien dat de EU boeren beloont die duurzamer gaan produceren. Ook wil ze een plafond voor de visvangst op basis van ecologisch verantwoord is en tegelijkertijd moet het kweken van vis gestimuleerd worden om overbevissing tegen te gaan.

Reformatorisch Dagblad: Planbureau: EU-beleid moet vleesconsumptie terugdringen

cc-foto: (nz) Dave

Geef een reactie

Laatste reacties (10)