77

Europees Parlement wil landen die Roma niet helpen bestraffen

'Roma worden stelselmatig gediscrimineerd en gestigmatiseerd' 

Het Europees Parlement wil de grootste minderheidsgroep in Europa, de Roma, helpen. Door bindende minimumnormen voor integratie in te stellen, moeten Roma beter toegang krijgen tot werk, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg. Het Europees Parlement wil landen die de normen niet naleven voortaan beboeten.

Volgens de Europarlementsleden worden Roma stelselmatig geconfronteerd met discriminatie, uitsluiting, mensenrechtenschendingen en stigmatisering. Door bijvoorbeeld meer Roma-onderwijzers in te stellen, kunnen meer Roma-kinderen in hun eigen taal onderwezen worden. Zo zou de integratie van Roma bevorderd kunnen worden. De Morgen schrijft dat ook meer Roma in het overheidsapparaat van de lidstaten en van de Europese Unie zouden moeten plaatsnemen.

De Morgen: EP: “Straf voor lidstaten die Roma niet helpen”

cc-foto: Barbara Durand

Geef een reactie

Laatste reacties (77)