23

Experts: Boeven niet vangen met filefuik

Regering vindt menselijk schild in verkeer geoorloofd als uiterst middel

Opzettelijk een file vormen om criminelen op de weg te stoppen is volgens experts een buitenproportioneel middel. In de jaren negentig adviseerden zij de Raad van Korpschefs dan ook geen gebruik meer te maken van dit middel, maar de raad legde destijds het rapport naast zich neer. Afgelopen zaterdag kwam op de A2 een 35-jarige man om het leven door een filefuik die de politie had gevormd om een benzinedief tot stoppen te dwingen.

Frank Scheffer was lid van de werkgroep Roadblock die het filefuik moest onderzoeken. Hij zegt in het AD dat de methode uitvoerig is onderzocht. Daaruit bleek dat het gebruik van een menselijk schild buitenproportioneel is. “Het is nooit te rechtvaardigen als je andermans leven in de waagschaal stelt”, zegt hij.

Volgens Scheffer is het rapport afgeketst.

Men was bang dat medewerkers zouden denken: ik ga geen risico’s nemen als ik persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Dat wilde de raad niet laten gebeuren. De rapporten verdwenen weer in de kelder.

De Raad van Korpschefs kon dinsdag nog niet tegen het AD vertellen op welke gronden zij het rapport naast zich neer hebben gelegd. Een woordvoerder laat wel weten dat de politie geen protocol hanteert voor het gebruik van een filefuik. De beslissing wordt volgens hem in een ‘split-second’ genomen. “Het gaat om de proportionele inzet van middelen”, aldus de woordvoerder. De Rijksrecherche onderzoekt de gebeurtenissen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan overweegt de raad of het middel nog wordt ingezet of niet.

De regering distantieert zich van de gebeurtenis. VVD, CDA en PVV willen de filefuik niet afschrijven. VVD en PVV noemen het een laatste middel, het CDA wil niet vanuit Den Haag voorschrijven hoe agenten moeten optreden.

AD: Politietop negeerde advies ‘geen filefuik’

cc-foto: Noud!

Geef een reactie

Laatste reacties (23)