18

FNV jaagt leden stuipen op het lijf met nep-ontslagbrief

Werknemers Rotterdamse haven ontgaat dubbele bodem ... Bond biedt excuses aan

Een poging van de vakbond FNV om leden te waarschuwen voor de gevaren van het Kunduz-akkoord is op een blamage uitgelopen. De bond had als ludieke actie een ontslagbrief opgesteld, ondertekend door Alexander Pechtold, het enig overgebleven lid van de Kunduz-coalitie. Ontvangers zagen er de grap niet van in.

Rotterdam, Europort en derde Maasvlakte
De brief luidt als volgt:

Betreft: Beëindiging dienstverband

Geachte heer (naam)

Middels dit schrijven zeggen wij tussen u en ons bedrijf bestaande de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, rekening houdend met de wettelijke opzegtermijn van twee maanden, op. Als gevolg van deze rechtsgeldige opzegging zal uw laatste werkdag 12 september 2012 zijn.

Deze opzegging is rechtsgeldig nu aan ons als bedrijf de mogelijkheid wordt geboden zonder toestemming af te wachten van het UWV werkbedrijf de arbeidsverhouding op te zeggen.

Wij verwijzen u voor de wettelijke kaders op grond waarvan wij dit besluit hebben genomen kortheidshalve naar de ‘Hoofdlijnennotitie aanpassing ontslagrecht en WW’ van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat inimiddels is voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Sociaal-Economische Raad (SER) en onderdeel is van het  zogenaamde ‘Kunduz-akkoord’.

Mocht u nog eigendommen van ons in uw bezit hebben dan verzoeken wij u deze uiterlijk op uw laatste werkdag in te leveren bij uw leidinggevende. Per deze datum zullen wij de eindafrekening opstellen.

Heeft u vragen over deze brief, dan verzoeken wij u de informatie op de achterzijde te lezen.

Wij wensen u veel succes bij het vinden van een nieuwe werkgever en het verdere verloop van uw carrière.

Met vriendelijke groet,
drs. A. Pechtold
Hoofd Personeel & Organisatie

Op Twitter reageert een vrouw:

M’n man vindt net zijn ontslagbrief op de mat en belt naar afd. P&O. Blijkt het een FNV stunt te zijn mbt versoepeling ontslagrecht ‪#grrrrrr‬

Op de achterzijde van de brief stond een toelichting waarin de bond uitlegt wat de risico’s zijn van de versoepeling/uitkleding van het ontslagrecht, zoals opgenomen in het akkoord. Zo ver kwamen ontvangers echter niet, ze schrokken en belden de bond.

Op Radio Rijnmond bood Joost van der Lek van FNV Bondgenoten excuses aan voor de actie.

Aan de voorkant ziet de brief er officieel uit. Aan de achterkant wordt uitgelegd dat het slechts om een waarschuwing gaat. “We willen zeggen: pas op, dit is een schrikbeeld, maar het zou wel eens werkelijkheid kunnen worden als deze plannen doorgaan”, zegt Joost van der Lek van FNV Bondgenoten. Verschillende leden reageerden geschrokken op de brief. Zo kreeg de ondernemingsraad (or) van overslagbedrijf ECT bezorgde en soms emotionele telefoontjes binnen, zegt Martin Verbeek van de or. Hij vindt echter dat wel duidelijk was dat het niet om een echte ontslagbrief ging. Ook FNV Bondgenoten had niet verwacht dat sommige mensen de brief serieus zouden nemen.

De bond verstuurt nu een nieuwe brief waarin het allemaal nog eens zonder poging tot ‘humor’ uitgelegd wordt.

cc-foto: Frans de Wit

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)