105

FNV stemt in met drastische hervorming pensioenstelsel

Vakbond FNV heeft ingestemd met het nieuwe pensioenakkoord. Dat melden de NOS en RTL Nieuws. Van het ledenparlement van de vakbond stemden uiteindelijk 64 leden voor het nieuwe pensioenplan van minister Koolmees van Sociale Zaken, 40 leden stemden tegen. Daarmee is een einde gekomen aan ruim elf jaar onderhandelen. Nu de FNV groen licht heeft gegeven, kan de minister zijn plan voorleggen aan de Tweede Kamer.

Er zijn al jarenlang gesprekken tussen werkgevers en het kabinet over een ingrijpende verandering van het pensioensysteem. Het nieuwe stelsel moet erop toezien dat pensioenen makkelijker meebewegen met de economie. Dat houdt in de praktijk in dat er geen vast pensioenbedrag meer wordt toegezegd en dat alleen de ingelegde premie wordt vastgelegd, niet de uiteindelijke uitkering.

Voor werknemers betekent dit nieuwe stelsel dat zij vooraf niet weten op welk pensioen zij kunnen rekenen. Kabinet, werkgevers en FNV verwachten echter dat bij een koppeling van de pensioenen aan de economie, dat die vaker omhoog dan omlaag zullen gaan. Voor jongeren valt het nieuwe stelsel gunstig uit, omdat zij meer terugzien van wat zij gedurende hun loopbaan hebben ingelegd en niet meer de huidige pensioenen bekostigen zoals het geval is binnen het huidige stelsel.

Voor werknemers die nu tussen de 35 en 55 jaar oud zijn kan het nieuwe stelsel nadelig uitpakken. Zij betalen al relatief lang pensioenpremies, maar zullen daar aan het eind van hun loopbaan minder van terugzien. In totaal gaat het voor die groep naar verwachting om een verlies van 60 miljard. Het is de bedoeling dat zij daarvoor worden gecompenseerd. Ouderen die bijna met pensioen gaan merken weinig van het nieuwe stelsel.

Een andere bijkomstigheid van het nieuwe stelsel is dat de AOW-leeftijd minder snel toeneemt en mensen met een zwaar beroep krijgen de kans eerder met pensioen te gaan. De stemming over het nieuwe pensioenakkoord zou eigenlijk twee weken geleden plaatsvinden, maar dat was voor het ledenparlement te kort dag. Dankzij de versoepelde coronamaatregelen mocht het voltallige ledenparlement bijeen komen, 32 van hen kozen ervoor alsnog online hun stem uit te brengen.

Geef een reactie

Laatste reacties (105)