6

FNV steunt akkoord unaniem

Ook Abvakabo stemt in

De Federatieraad van het FNV heeft zaterdag unaniem het sociaal akkoord goedgekeurd. Daarmee scharen alle bonden zich achter het zogeheten Mondriaan-akkoord. Dat het FNV groen licht zou geven was al duidelijk maar of ook Abvakabo in zou stemmen was de vraag.


De Abvakabo wilde namelijk dat er eerst ook een zorgakkoord zou komen voordat goedkeuring werd uitgesproken. Dat standpunt heeft de bond laten varen. Trouw schrijft:

Tijdens de Federatieraad van vakcentrale FNV hebben de aangesloten bonden een oproep gedaan om snel een akkoord te sluiten dat zoveel mogelijk ontslagen in de thuiszorg voorkomt. Voor volgend weekeinde zou er een akkoord over de bezuinigingen in de thuiszorg moeten zijn, zo is vandaag de boodschap aan de onderhandelende partijen.

NRC Handelsblad meldt:

In het sociaal akkoord, dat op 11 april werd gesloten, staan onder meer plannen om de WW en het ontslagrecht te hervormen. Wie werkloos wordt, krijgt vanaf 2016 maximaal twee jaar WW van de overheid. Werknemers en werkgevers gaan zelf sparen voor een derde jaar. Het ontslagrecht wordt vereenvoudigd vanaf 2016. Alle ontslagen werknemers krijgen een ontslagvergoeding, het bedrag wordt wel beperkt tot maximaal 75 duizend euro of maximaal een jaarsalaris voor grootverdieners.

cc-foto: FNV Bondgenoten

Geef een reactie

Laatste reacties (6)