25

Forse pensioenkorting dreigt voor 2,8 miljoen ambtenaren

Gepensioneerden en werkenden gaan erop achteruit ... Fonds ABP: Gevolgen voor economie zouden desastreus zijn ... Aanhoudend lage rente oorzaak

Voor 2,8 miljoen werkende en reeds gepensioneerde ambtenaren dreigt een verlaging van het pensioen met 14 procent in 2014. Dat schrijft de Volkskrant woensdag. Dit gebeurt als de zogeheten berekeningssystematiek niet wordt aangepast, zo blijkt uit een vertrouwelijke, interne notitie van het ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en semi-ambtenaren zoals onderwijzers, agenten en militairen.

In de notitie rekent het ABP uit hoeveel het moet korten in de huidige berekeningssystematiek, de berekening van de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Een korting met 0,5 procent in 2013 was al bekend, waardoor de korting in 2014 kan uitkomen op 14,5 procent, meldt de Volkskrant. Uitgaande van een gemiddeld pensioen van 10 duizend euro per jaar komt de korting in 2013 neer op 3,50 euro per maand in 2013 en zo’n 100 euro per maand in 2014.

Het ABP en andere pensioenfondsen die met dezelfde problemen kampen, overleggen nu met het ministerie van Sociale Zaken en de toezichthouder op de pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank, met name over de rente waarmee de fondsen rekenen. Het ministerie verwacht niet dat dit overleg voor de verkiezingen van 12 september is afgerond.

De pensioenfondsen willen snel duidelijkheid. In het najaar moeten zij de pensioenpremies voor 2013 vaststellen. Verlaging van de pensioenen in 2014 moet volgens de regels bovendien een jaar tevoren, dus dit najaar, worden aangekondigd. Als de korting doorgaat is de koopkracht van de ambtenarenpensioenen in 2014, na jaren bevriezing en beperkte verhogingen, in totaal bijna een kwart lager dan de bedoeling was.

De gevolgen kunnen desastreus zijn:

Werkenden krijgen, als er niets verandert in de rekenwijze, naast de verlaging van het toegezegde pensioen ook een forse verhoging van de pensioenpremie voor hun kiezen. ‘De premies zouden bij 17 grote fondsen gemiddeld circa 28,5 procent omhoog gaan’, aldus de notitie.

Bij het ABP moet de premie zoals het er nu uitziet met 24,6 procent omhoog. Daarboven komt nog een ‘herstelopslag’ van 5 procent waardoor de premiestijging uitkomt op 29,9 procent.

Dit zou desastreus uitpakken voor de economie, zo becijfert het ABP. Die zou hierdoor 1,1 procent krimpen, de werkgelegenheid zou afnemen met 1,8 procent. Het legt een extra beslag van 1,4 procent op de overheidsfinanciën omdat de overheid als werkgever het grootste deel van de pensioenpremie betaalt.

Het ABP wijt de problemen volledig aan de aanhoudend lage rente, waar de fondsen mee moeten rekenen.

Volkskrant: Dramatische verlaging pensioen ambtenaar dreigt

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (25)