Laatste update 19:10
15

Gedragscode rondom integriteit voor leden Eerste Kamer

Omdat er doorlopend discussie is over dubbele petten van Eerste Kamerleden komt er een richtlijn waarin de integriteitscodes worden vastgelegd. Zo moet er duidelijkheid komen over nevenfuncties, hoe om te gaan met lobbygroepen en het krijgen van giften. Hoewel partijen zelf intern meestal al regels hebben omtrent integriteit worden die nu uitgebreid en waar nodig aangescherpt. Vooral vanuit Europa wordt aangedrongen op strenger toezicht, wat geen overbodige luxe is.

Onlangs nog werd bekend dat senator Anne-Will Duthler aan een intern onderzoek van de VVD wordt onderworpen. Dit na een artikel in Quote, waarin werd gesteld dat zij als lid van de Eerste Kamer op zakelijk gebied misbruik had gemaakt van haar positie. Ze is niet het eerste senaatslid dat hiervoor op de vingers wordt getikt. Partijgenoot Loek Hermans stapte op na een hard oordeel van de rechter over zijn functioneren als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij thuiszorgbedrijf Meavita.

Cc-foto: Rijksvastgoedbedrijf

Geef een reactie

Laatste reacties (15)