39

‘Geen diploma? Dan tot je 23ste naar school’

Rotterdam en Amsterdam willen proef om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan

De Rotterdamse en Amsterdamse gemeenten willen een proef starten waarin jongeren pas van school mogen wanneer zij een bruikbaar diploma hebben voor de arbeidsmarkt, of de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt. Hiermee hopen de onderwijswethouders van de steden voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

De onderwijswethouders willen de jongeren tot hun 23ste in de schoolbanken houden, in plaats van tot hun 18e, zoals nu het geval is. In een brief aan de Tweede Kamer stellen de wethouders samen met het ministerie van Onderwijs een proef te willen starten waarin de leeftijdsgrens omhoog wordt getrokken. Een eerder verzoek voor een soortgelijke maatregel van de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge werd afgewezen.

Juridisch bleek de verhoging van de leeftijdsgrens niet haalbaar. De kosten voor invoering zouden bovendien ook hoog zijn, terwijl het draagvlak bij scholen, leerlingen en gemeente gering is. Toch zetten De Jong en de Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst door:

Wij zien goede mogelijkheden in een verlengde kwalificatieplicht en voelen ons daarin gesteund door meerdere regio’s, gemeenten en brancheorganisatie Ingrado.

Bovendien willen de wethouders haast maken. In het schooljaar 2010/2011 was 80 procent van de voortijd schoolverlaters in Rotterdam namelijk 18 jaar of ouder. De wethouders willen de zogenoemde kwalificatieplichtige leeftijd in de loop van een aantal jaar stapsgewijs met een jaar verhogen. De Jonge:

Er is een grote groep voortijdig schoolverlaters die thuis zit, op straat hangt of zelfs in bepaalde gevallen het criminele pad bewandelt. Tegelijkertijd is er een prangend probleem bij werkgevers door het tekort aan goed opgeleide vakmensen.

Nu.nl: ‘Jongeren zonder diploma langer op school’

cc-foto: TijsB

Geef een reactie

Laatste reacties (39)