5

Geen garantie voor inwoners Golf van Mexico

Inwoners van de omgeving vrezen dat BP en de Amerikaanse overheid hen de rug zal keren, nu beiden beweren dat ruim driekwart van de olie opgeruimd is

BP heeft een fonds opgericht waarin het in totaal 20 miljard dollar wil stoppen om slachtoffers van de olieramp in de Golf van Mexico tegemoet te komen. Wat de daadwerkelijke gevolgen van de economische ramp zullen zijn, is echter nog steeds onduidelijk. Hoe het geld verdeeld gaat worden evenmin. Inwoners zijn bang nu in de steek gelaten te worden door BP en de Amerikaanse overheid naarmate de media aandacht minder wordt.

Visserij is één van de grootste inkomstenbronnen in de regio. Wanneer BP de regio verlaat, vrezen de bewoners die nu helpen met het opruimen van de olie, geen inkomsten meer te hebben. Het is nog onduidelijk in hoeverre de vissen zijn vervuild door de olielek en geschikt zijn voor consumptie. Rick Steiner, voormalig zeebioloog van de Universiteit van Alaska zei eerder: “Zelfs al is er geen druppel olie meer te zien, het is nog steeds een grote milieuramp, een gifshock voor de oceaan. Dat is niet zomaar opgelost.”

Hoeveel olie er daadwerkelijk is opgeruimd is nog steeds onduidelijk. Wetenschappers en milieu-organisaties menen dat de schade groter is dan BP en de Amerikaanse overheid doen voorkomen. Door het probleem af te zwakken verslapt de media aandacht en lijkt het probleem daarmee opgelost te zijn.

In een gesprek met The Washington Post zegt Nguyen, een visser uit de regio, erg bang te zijn voor de gevolgen. Met name omdat BP en de Amerikaanse overheid de economische gevolgen van de ramp lijken te negeren. Uit angst voor een groot aantal echtscheidingen en zelfmoorden roept Nguyen de regering op de focus op de regio niet te verliezen.

President Barack Obama heeft in maandag toegezegd de inwoners te zullen steunen. ” Niet alleen tot de bron dicht is, maar tot ze zijn hersteld van de schalde.”

De Volkskrant: BP richt noodfonds op vanwege olieramp

The Washington Post: As oil spill cleanup shifts gears, gulf residents fear they’ll be forgotten

cc-foto: Citizen Gulf Mission

Geef een reactie

Laatste reacties (5)