343

Geen Nederlands = geen uitkering

Staatssecretaris Klijnsma stuurt wetsvoorstel in alle stilte naar de Raad van State ... Wie de taal weigert te leren wordt gekort op bijstandsuitkering

In de toekomst wil het kabinet burgers die geen Nederlands spreken en de taal ook niet willen leren, hun uitkering ontnemen. Vanaf volgend jaar moet de wet ‘Geen Nederlands, geen bijstand’ van kracht worden. Dat staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma volgens RTL Nieuws in alle stilte naar de Raad van State heeft gestuurd.


Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden al korten op de uitkering. Wie bij de gemeente een uitkering aanvraagt moet basaal Nederlands kunnen spreken, ofwel een eenvoudig gesprek kunnen voeren. Bij twijfel mogen gemeenten de taalvaardigheid toetsen. Concludeert de gemeente dat je onvoldoende de Nederlandse taal beheerst? Dan word je verplicht de taal te leren.

Wie weigert wordt 20 procent op de uitkering gekort. Spreekt de bijstandsgerechtigde na een half jaar nog geen Nederlands? Dan wordt deze 40 procent gekort. Na een heel jaar nog geen vorderingen gemaakt? Dan krijg je helemaal geen cent meer.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft een eerder initiatief-wetsvoorstel van de VVD bijna letterlijk overgenomen. Het wachten is nu op het advies van de Raad van State. Die oordeelde in 2011 nog dat het wetsvoorstel van de VVD de problemen alleen maar vergroot. De Volkskrant schreef hier destijds over:

De Raad van State […] twijfelt echter aan de effectiviteit ervan. Zo vallen verschillende groepen immigranten niet onder het voorstel, omdat EU-regels of andere verdragen het stellen van een taaleis verbieden. Dat geldt ook voor de 275 duizend Turken en 250 duizend Marokkanen met een dubbel paspoort.

Voorstel vergroot problemen
Het voorstel vergroot daarnaast de problemen voor vreemdelingen die legaal in Nederland verblijven, omdat zij dan op een andere wijze in hun onderhoud moeten voorzien. Dat heeft ‘met name’ ook effect op hun kinderen, aldus de Raad.

En ook zonder deze wet is het al mogelijk om het Nederlands van immigranten te verbeteren, oordeelt het adviescollege. In het kader van de re-integratie op de arbeidsmarkt kan nu van hen al worden geëist dat zij voldoende Nederlands leren. Wie dat niet doet, kan worden gekort op de uitkering.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman laat in een reactie weten:

Het is niet onredelijk om van mensen te vragen zich in te spannen om Nederlands te leren, maar dit is rechtse symboolpolitiek. Gemeenten kunnen immers al ingrijpen als mensen zich niet genoeg inspannen om uit de Bijstand te komen.

RTL: Kun je geen Nederlands? Dan geen uitkering

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (343)