92

Geen sharia-driehoek in de Schilderswijk

Trouw gaat een half jaar na het opruiende verhaal van Perdiep Ramesar terug naar de Schilderswijk

In de Haagse Schilderswijk is geen sprake van een sharia-driehoek. Dat concludeert dagblad Trouw in een 28 pagina’s tellende bijlage bij de krant van vandaag. De term sharia-driehoek werd gebruikt in een veelbesproken reportage uit 2013 van de inmiddels ontslagen journalist Perdiep Ramesar.


Omdat de bronnen voor het verhaal van Ramesar niet verifieerbaar bleken, trok de krant het stuk terug en werd de schrijver ontslagen. Maar daarmee was de kous nog niet af, want de wijk bleef last houden van het in het stuk geschetste beeld. Na een ontmoeting met buurtbewoners besloot hoofdredacteur Cees van der Laan de wijk nu goed te onderzoeken. Van der Laan:

Ontegenzeggelijk is de Schilderswijk een buurt met ‘slechte cijfers’. Er is méér armoede, méér werkloosheid, méér criminaliteit en ook méér ongezondheid dan in andere Haagse wijken. De buurt is vergelijkbaar met andere achterstandswijken in grotere Nederlandse steden, maar is ook uniek als het gaat om de omvang en diepte van de problematiek, de geschiedenis die deze kent, en de ligging: in Den Haag, de meest gesegregeerde stad van Nederland.

Van der Laan noemt het juist een wonder dat het zo goed gaat met de buurt:

De Schilderswijk heeft een bevolking die voor meer dan 90 procent allochtoon is, en uit 110 nationaliteiten bestaat. Als die diversiteit wordt gekoppeld aan de cijfers, is het een wonder dat het nog zo goed gaat in deze buurt. Dat moet ook gezegd. Ondanks het feit dat zoveel mensen, met zoveel culturen, opeengepakt wonen in het armste stukje Nederland, is de Schilderswijk een bruisende wijk waar zonder noemenswaardige incidenten de meeste bewoners proberen een volgende sport op de economische ladder te bereiken. Het aantal zelforganisaties is enorm, ook het aantal vrijwilligers dat zich onbezoldigd inzet voor een ander.

Hij eindigt optimistisch:

De werkelijkheid is complexer en omvangrijker dan wij twee jaar geleden beschreven. Radicalisme komt voor, maar een ‘Sharia Driehoek’ troffen we niet aan. Armoede wel, maar tegelijkertijd is de wijk een smeltkroes van hoop en optimisme.

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen vindt dat de multiculturele samenstelling van Den Haag een positief gegeven is en roept op tot een acceptatie daarvan.

Accepteer dat straks een meerderheid van de stadsbewoners een niet-westerse afkomst heeft. En handel ernaar.

Trouw: Terug in de Schilderswijk 

Geef een reactie

Laatste reacties (92)