Laatste update 08 maart 2017, 16:17
105

Geen steun van PVV, CDA en DENK voor LHBTI-akkoord

De PVV, DENK en het CDA hebben (deels) geweigerd om het Regenboog Stemakkoord te ondertekenen. In dit initiatief van COC Nederland worden afspraken vastgelegd over het bevorderen van emancipatie van de LHBTI-gemeenschap. Acht partijen, namelijk de VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, en Artikel1, hebben dit akkoord volledig ondertekend.

Een van de afspraken in het akkoord is dat explicieter in de Grondwet wordt beschreven dat discriminatie op grond van geaardheid, of iemands ‘LBTHI-zijn’, verboden is. Het CDA wilde dit onderdeel van het akkoord wel ondersteunen, wat het een breed gedragen voorstel maakt.

De rest van de beloften waren het CDA echter wat te gortig. Zo bevat het stembusakkoord ook het akkoord dat er op korte termijn een meerouderschapswet komt. Hierdoor zullen niet-traditionele gezinsvormen, zoals kinderen met twee moeders én een vader, door de wet erkend worden. Daarnaast doen de partijen de belofte dat er een wettelijk verbod zal komen op de discriminatie van trans- en intersekse personen, dat geslachtsregistratie door de overheid zoveel mogelijk wordt afgeschaft, en dat de partijen een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid zullen voeren.

De PVV, ChristenUnie, SGP en DENK waren ook uitgenodigd om het akkoord te tekenen, maar hebben dit geweigerd. Opvallend, omdat Sybrand Buma de gelijkwaardigheid van mensen nog aanhaalde als belangrijke joods-christelijke waarde die hij wilde verdedigen tegen de islam. Ook de PVV haalt het belang van homorechten vaak aan, maar vooral als ze er moslims en Marokkanen mee aan kunnen vallen. Beloven om homo-emancipatie daadwerkelijk ondersteunen is kennelijk een brug te ver.

Foto: CC Billie Yadi

 

Geef een reactie

Laatste reacties (105)